Bestuur
Mr. G. Hooft Graafland, voorzitter
Mr. J.H. Lemstra, secretaris
P.P.G. de Jong, penningmeester

De bestuursleden hebben eerder ervaring opgedaan met het voeren van een collectieve (succesvolle) actie namens circa 8000 klanten van een verzekeringsmaatschappij.