BKR snijdt in registratie van leasekredieten 23-09-2005
Uitzonderingspositie Dexia-klanten

VASCO VAN DER BOON

TIEL - Bureau Krediet Registratie (BKR) dringt de registratie van aandelenleasekrediet terug. Zo kan vermelding van restschuld van schikkende Dexia-klanten achterwege blijven. BKR wijkt daarmee af van het reglement.

Deze beslissing maakt BKR vandaag bekend. Door de informatie bij BKR over aandelenleasekrediet en leaseschulden te verminderen, krijgen leaseklanten mogelijk makkelijker nieuwe leningen. Ontevreden leaseklanten klaagden vaak over de problemen die zij hierbij ondervinden door de BKR-registratie van hun leasekrediet en -schuld.

BKR is het toonaangevende instituut waar 230 financiers als banken verplicht kredietdata deponeren over 9 miljoen particulieren. Geldgevers bekijken dit bestand voor een lening wordt toegekend.

BKR verwijdert informatie over de restschuld die een aandelenleaseklant van Dexia Bank kan hebben als zijn leasecontract afloopt. BKR doet dit alleen bij Dexia-klanten die altijd hun termijnverplichtingen op tijd hebben betaald en akkoord gaan met de Duisenberg-schikking, waarin Dexia gemiddeld twee derde van de restschuld kwijtscheldt. Dexia heeft nog 350.000 leasecontracten lopen waarin klanten met geleend geld beleggen. Door de koersdalingen van de aandelenbeurzen eindigen veel contracten vaak met een restschuld.

'Met het oog op de maatschappelijke problematiek rond aandelenlease' past BKR de registratie van leasekredieten aan, motiveert directeur Joop Lobstein. BKR doet dit op verzoek van Dexia. BKR neemt hiertoe een advies van de onafhankelijke BKR-geschillencommissie ongewijzigd over.

Ook van Dexia-klanten die ingaan op de zogeheten depot-schikking, elimineert BKR de data over de restschuld. Depotlease is een zwaardere vorm van aandelenlease. Bij Duisenberg-schikkers en depotschikkers ziet BKR ook af van de afboekingscode die het anders bij schikkingen invoert. BKR blijft wel alle betalingsachterstanden registreren die Dexia-klanten oplopen met periodieke leasetermijnen.

Van Dexia-klanten die zich correct beroepen op nietigheid van het contract omdat hun partner niet meetekende, schrapt BKR 'alle informatie', ook de eventuele achterstand in de termijnbetalingen. Voor Dexia-klanten uit de coulanceregeling voor treurige gevallen laat BKR uitsluitend de afboekingscode na als er geen betalingsachterstand is met de leasetermijnen.

Volgens BKR kunnen deze aanpassingen ook gelden voor leaseklanten van andere aanbieders, als Fortis en Aegon . Lobstein: 'Als daar een vergelijkbare schikking overeen is gekomen.'

Bron: Het Financieele Dagblad