Dexia-aanbod 17-02-2003
onder redactie van: Manno van den Berg
Bijdrage: Kapé Breukelaar

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het leed van leasebeleggers. Negatieve publiciteit en het stuklopen van de onderhandelingen met de Stichting Leaseverlies heeft Dexia Bank Nederland, de marktleider in aandelenlease, ertoe gebracht een handreiking te doen aan gedupeerde deelnemers. Tot 1 april vinden Dexia-pakketjes hun weg naar 220.000 klanten die binnen 6 weken na ontvangst moeten kiezen. Bij nadere bestudering blijkt het aanbod echter broodmager.

LEED
Gedupeerde deelnemers van het aloude Legio Lease krijgen bij het aflopen van hun leasecontract een aanbod. Dit zogeheten Dexia Aanbod is uitsluitend bedoeld voor beleggers die de hele leaserit hebben uitgezeten. Degene van wie het contract nog loopt, kan pas enkele weken voor het einde van de looptijd gebruik maken van het aanbod. Ook wie tussentijds stopt komt er niet voor in aanmerking en betaalt bovendien een hoge boeterente. Het aanbod geldt bovendien alleen indien er sprake is van een restschuld. Dat is wanneer de opbrengst van de ver- koop van de geleaste aandelen de oorspronkelijke schuld niet helemaal kan aflossen. De betaalde maandbedragen komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadevergoeding.

Een cruciale voorwaarde is bovendien dat wie op het aanbod ingaat, verder af moet zien van juridische procedures tegen Dexia Bank Nederland. En dat zou wel eens erg veel geld kunnen kosten.

Maar wat zijn nu de mogelijkheden die Dexia biedt? Na afloop van het leasecontract kan de belegger kiezen uit drie varianten. De eerste is het verlengen van de leaseovereenkomst voor drie jaar tegen een lage interbancaire rente van momenteel ongeveer 3,5'%. In feite kost dit Dexia niets, want u betaalt hun de rente die ze zelf kwijt zijn. In de extra drie jaar looptijd moet u maar hopen dat de koersen zich herstellen. Doen de koersen niets, dan heeft u pech gehad. Dalen de koersen verder dan wordt uw restschuld nog groter.

De tweede mogelijkheid is dat uw restschuld aan het einde van het contract wordt omgezet in een renteloze lening. Het verschil met bovenstaande regeling is dat u geen koersrisico meer loopt over uw aandelen want die worden verkocht. De restschuld mag u met dezelfde maandelijkse termijnen afbetalen die u betaalde voor het leasecontact. Een eventueel herstel van de beurs loopt u mis.

De laatste mogelijkheid is dat u uw schuld in een keer afbetaalt of de aandelen zelf overneemt in afwachting van betere tijden. Omdat Dexia u dan geen renteloze of goedkope lening hoeft aan te bieden belonen zij u met een calloptie. Voor elke € 350 aan restschuld krijgt u een optie op de AEX met een uitoefenprijs die 30% boven de dan geldende stand ligt.

We hebben het aanbod bekeken aan de hand van een voorbeeld. Het gaat daarbij om een belegger die drie jaar geleden een winstverdriedubbelaar heeft gesloten voor € 200 per maand. De totale schuld was bij aanvang € 20.000. Uitgaande van een daling van de aandelen van 50'/ is er nu een restschuld van €10.000. Voortzetting van het contract voor drie jaar kost Dexia in feite niets.

Mogelijkheid twee is het omzetten van de restschuld in een renteloze lening. Op basis van ons voorbeeld blijkt dit Dexia ongeveer € 700 te kosten. De derde variant waarbij u alles aflost en een calloptie. cadeau krijgt kent voor Dexia een prijskaartje van € 800 à € 900.

De regeling blijkt bij nadere analyse dus broodmager. Wie het zich kan veroorloven, kan het beste de restschuld aflossen en de optie laten voor wat het is. De claim van de Stichting Leaseverlies kan in ons voorbeeld namelijk oplopen tot maximaal €17.200 wanneer naast de restschuld ook de betaalde maandtermijnen terugbetaald moeten worden. Wel moet u waarschijnlijk jaren geduld hebben in een slepende juridische procedure.

Heeft u geen ruime portemonnee en zit u financieel klem, dan is het omzetten in een renteloze schuld het veiligste alternatief. Wel betaalt u dan nog lange tijd een maandelijkse aflossing.

Bron: Telegraaf