Miljardeneis van beleggers in Legio Lease 03-01-2003
AMSTERDAM - Gedupeerde beleggers eisen van Dexia een schadevergoeding van 3 mrd tot euro 4,5 mrd euro. Dit blijkt uit de dagvaarding die de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond donderdag hebben bezorgd.

Gedupeerde Legio Lease-beleggers eisen voor de rechtbank volledige kwijtschelding van hun restschuld, terugbetaling van de eerder overgemaakte maandtermijnen en vergoeding van de rente. Bij de huidige stand van de beurs zou de schadevergoeding tussen de euro 3 mrd en $ 4,5 mrd bedragen.

Dexia, dat Legio Lease in 2001 overnam, trof vorig jaar een voorziening van bijna euro 500 mln waarvan het grootste deel was gereserveerd voor effectenleasebeleggers. In december bood Dexia 244 duizend cliënten een regeling aan waarbij een korting van 10% wordt gegeven als de schuld in een keer wordt afgelost. De stichting Leaseverlies en de Consumentenbond gingen hiermee niet akkoord.

In de dagvaarding wordt Dexia verweten onrechtmatig te hebben gehandeld door onjuiste en onvolledige informatie te verspreiden. Advertenties en folders voor leaseproducten zouden misleidend zijn geweest ten aanzien van de risico's, de te betalen rente en de kosten.

Waarschuwingen als 'rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomst', zijn volgens de eisers onvoldoende geweest. De waarschuwingen zouden 'op geen enkele wijze een juist en volledig beeld van de daadwerkelijke risico's' hebben gegeven. Bij leaseproducten wordt belegd met geleend geld. Volgens de gedupeerden is in advertenties en folders onvoldoende benadrukt dat het risico bestond dat het rendement onvoldoende zou zijn om de kosten van het geleende geld te compenseren. Ook is bij leaseproducten als de Winstverdriedubbelaar is niet gewezen op de mogelijkheid dat een eventueel koersverlies ook zou worden verveelvoudigd.

De leaseproducten waren volgens de eisers specifiek gericht op beleggers die geen of weinig kennis hadden van effecten. Legio Lease had juist daarom extra voorzichtig te werk moeten gaan. Veel leaseproducten suggereren veiligheid, winstgevendheid of een spaarkarakter, terwijl ze dit volgens de eisers niet waar kunnen maken. Misleidend is volgens de eisers ook geweest dat beleggers in veel gevallen geen dividend hebben uitgekeerd gekregen.

In november werd bekend dat de Autoriteit Financiële Markten van plan is Dexia een boete op te leggen vanwege het niet nakomen van de zorgplicht jegens klanten. Kort daarvoor publiceerde de toezichthouder een rapport waarin wordt gesteld dat bij aandelenleaseconstructies onvoldoende uiting wordt gegeven aan het risico dat rendementen niet worden behaald.

Bron: Het Financiëele Dagblad