Aantal aangesloten gedupeerden stijgt tot boven 40.000 05-12-2002
Den Haag - De Stichting Leaseverlies, die de belangen van inmiddels meer dan 40.000 gedupeerde Legio Lease-klanten behartigt, heeft vandaag bekendgemaakt dat ze Dexia Bank voor de rechter daagt. Dexia heeft de onderhandelingen met de Stichting gisteren abrupt afgebroken. Dexia heeft de Stichting laten weten niet akkoord te gaan met de door de Stichting gestelde minimumvoorwaarden voor een eventuele schikking.

De minimale inzet bij de onderhandelingen was voor de Stichting (die wordt ondersteund door de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters) dat klanten van Legio Lease geen schuld overhouden als hun aandelenleasecontract afloopt. Dexia, eigenaar van Legio, heeft laten weten hieraan niet te willen voldoen. De Stichting Leaseverlies heeft daarop besloten naar de rechter te stappen. De rechter zal worden gevraagd een uitspraak te doen over het misleidende karakter van het informatiemateriaal van de Legioproducten. Hierdoor zijn consumenten niet of onvoldoende gewaarschuwd voor de aanzienlijke risico’s die aan deze producten verbonden zijn. Belangrijk element hierin is het ontbreken van duidelijke waarschuwingen voor de mogelijkheid dat na afloop van het leasecontract nog een restschuld zou kunnen resteren. Deze risico’s blijken onder meer uit het rapport Effectenlease van Autoriteit Financiele Markten (AFM), die – onder normale omstandigheden - de verlieskans voor effectenleaseproducten becijfert op 45 procent. Voorts heeft Legio Lease ook andere belangrijke regels, bijvoorbeeld de zogeheten zorgplicht voor klanten en de manier van werven van klanten (cold calling), overtreden. Als de rechter deze mening deelt dan kunnen gedupeerde beleggers vervolgens schadevergoeding eisen.

Daarnaast speelt het feit dat voor het afsluiten van de meeste Leaseproducten (aandelen met geleend geld), schriftelijke instemming nodig was van de echtgeno(o)t(e). De Stichting heeft echter geconstateerd dat in veel gevallen de echtgeno(o)t(e) niet heeft meegetekend. Hiermee zijn volgens de Stichting deze contracten nietig te verklaren. Als de rechter deze redenering volgt, dan kunnen klanten zowel hun schuld als inleg terugkrijgen.

Uit de pers heeft de Stichting voorts begrepen dat Dexia in verband met deze kwestie Aegon heeft gedagvaard en het ongedaan maken van de overname van Labouchere (in 2000 voor 900 miljoen euro gekocht) eist. In deze stap ziet de Stichting een verdere bevestiging van de sterke gronden van haar actie.

Inmiddels hebben de Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de VEB inmiddels vernomen dat Dexia met een schikkingsvoorstel richting de gedupeerde beleggers zal komen. Afgaande op de mededeling van Dexia aan de Stichting over het niet willen verwezenlijken van de minimumeis, zal dit voorstel bij lange na niet genoeg zijn om de schuld van gedupeerde beleggers weg te nemen. Het is onmogelijk voor de Stichting om individueel advies uit te brengen wat gedupeerden moeten doen als hun contract afloopt. Wel is duidelijk dat in het Dexia voorstel voor de LegioLease klanten (uitgezonderd de klanten met garantieproducten) een restschuld overblijft.

Alle gedupeerden die zich bij de Stichting hebben aangesloten ontvangen deze maand nog een brief met nadere informatie over het vervolgtraject. Gedupeerden die zich nog niet bij de Stichting hebben gemeld kunnen dat nog steeds doen via www.leaseverlies.nl.