Stichting Leaseverlies neemt kennis van uitspraak in hoger beroep van Dexia Bank Nederland N.V. tegen uitspraak klachtencommissie DSI 12-11-2002
Den Haag, 12 november 2002 – De Stichting Leaseverlies neemt kennis van de uitspraak in hoger beroep van Dexia Bank Nederland N.V. (“Dexia”) tegen een eerdere uitspraak van de klachtencommissie van het Dutch Securities Institute (“DSI”).

De Commissie van Beroep heeft Dexia niet ontvankelijk verklaard. De Commissie bepaalt dat de eerdere uitspraak van toepassing is op één individueel geval waarvan geen precedentwerking uitgaat. Aangezien er geen precedentwerking is, zo redeneert de Commissie, staat beroep voor Dexia niet open.

De Stichting Leaseverlies voert momenteel besprekingen met Dexia teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Naar de Stichting verwacht en hoopt zal binnen enkele weken duidelijkheid ontstaan over de vraag of een minnelijke regeling bereikt kan worden. De uitspraak van de Commissie van Beroep heeft naar het oordeel van de Stichting geen gevolgen voor een eventuele civiele procedure tegen Dexia, omdat daarbij andere, meer juridische afwegingen worden gemaakt.

Toelichting: de eerdere uitspraak dateert van april 2002. Toen heeft de Klachtencommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) Legio Lease gesommeerd een belegger al het ingelegde geld plus de rente daarover terug te betalen. De schuld die als gevolg van de leaseovereenkomst was ontstaan, diende Legio Lease kwijt te schelden. De uitspraak werd door de Klachtencommissie gedaan op basis van de volgende klachten:

- Legio Lease heeft onvoldoende inlichtingen ingewonnen over de financiële positie van de klager;
- Legio Lease heeft gebruik gemaakt van een te agressieve verkoopmethode;
- Legio Lease heeft de klant onvoldoende voorgelicht over de risico's, ze hebben bijvoorbeeld niet vermeld dat niet alleen de eventuele winst, maar ook het verlies vermenigvuldigd zou worden;
- Op grond van dwaling stelt het klachteninstituut dat alle termijnen moeten worden terugbetaald.


De uitspraak is te vinden op http://www.stichting-dsi.nl en hier te downloaden in Word formaat.

Bron: Stichting Leaseverlies