NIEUW Indiening schadeclaims bij DSI opgeschort! 22-07-2002
In de onderhandelingen met Dexia heeft de Stichting Leaseverlies bereikt dat de termijn voor het indienen van een klacht/schadeclaim bij de DSI is opgeschort.