Overleg met Dexia Bank Nederland 09-07-2002
De Stichting heeft samen met de Consumentenbond en de VEB al diverse malen overleg gevoerd met de Dexia Bank Nederland en de door haar ingeschakelde advocaten.Alhoewel nog geen concrete resultaten zijn behaald, worden deze gesprekken door beide partijen als positief ervaren. Vooruitlopend op een totale regeling, die ongetwijfeld de nodige tijd in beslag zal nemen gezien de grote belangen zowel bij de consumenten als bij Dexia, wordt thans gesproken over een oplossing op korte termijn voor alle consumenten waarvan het contract is afgelopen c.q. voor de contracten die op korte termijn aflopen.