Klachtencommissie DSI 08-07-2002
In april 2002 heeft de klachtencommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) Legio gesommeerd een belegger al het ingelegde geld plus de rente daarover terug te betalen. Dat kan met recht een opmerkelijke uitspraak genoemd worden. De uitspraak werd gedaan op basis van de volgende klachten:

-Legio heeft onvoldoende inlichtingen ingewonnen over de financiële positie van de klager
-Legio heeft gebruik gemaakt van een te agressieve verkoopmethode
-Legio heeft de klant onvoldoende voorgelicht over de risico's, ze hebben bijvoorbeeld niet vermeld dat niet alleen de eventuele winst, maar ook het verlies vermenigvuldigd zou worden
-Op grond van dwaling stelt het klachteninstituut dat alle termijnen moeten worden terugbetaald.

Strikt juridisch gezien betekent dit echter niet zoveel voor de andere klagers. Legio kan nog in hoger beroep, en zal dat gaan doen. Bovendien gaat het natuurlijk maar om één klager. Maar aan de andere kant is de uitspraak wel degelijk een doorbraak. Het DSI is een klachteninstituut van de financiële branche zelf. Het is echt opmerkelijk dat juist zij erop wijzen dat Legio onvoldoende heeft gekeken naar de persoonlijke financiële situatie van de klant.

Dexia Bank Nederland N.V. is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de klachtencommissie DSI.