Stilte voor de leasestorm 24-07-2003
Door Geert Dekker

Den Haag - Er heerst een bedrieglijke rust rond de aandelenleaseellende van honderdduizenden Nederlanders. De rechtszaak van de stichting Leaseverlies tegen Dexia is een papieren steekspel voor advocaten, voor demonstraties is even geen belangstelling (te warm), de helft van de Dexia-klanten heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd en de politiek is op vakantie.

Maar nog steeds zijn er honderdduizenden Nederlanders boos danwel verdrietig over de miljarden euro's die ze hebben verloren na het lenen van geld om te beleggen, in een tijd dat de koersen maar een richting leken te kennen, namelijk omhoog gaan. De boosheid richt zich op de aanbieders van de leningen, verpakt als Winstverdriedubbelaars, Koersversnellers en wat dies meer zij. Klacht: we zijn misleid, ons is niet duidelijk verteld wat we kochten. Veel mensen zijn altijd in de veronderstelling geweest dat ze voor enkele duizenden guldens aandelen kochten, die om de een of andere reden enorm goed zouden gaan renderen. Wat ze zeggen niet beseft te hebben, is dat ze met het storten van het geld tegelijkertijd een lening voor enkele tienduizenden guldens afsloten, waarmee ook aandelen gekocht zijn. En zo kan het dat bij koersdalingen van tientallen procenten de aangeschafte hefboom doorslaat naar de verkeerde kant: in plaats van een fantastisch rendement op de geïnvesteerde duizenden guldens, staat er aan het einde van de rit een schuld van vele duizenden guldens, euro's intussen.

De klacht van misleiding heeft tot oprichting van verschillende belangengroeperingen geleid. De grootste is de stichting Leaseverlies, opgericht vanuit het Haagse advocatenkantoor Barents & Krans. Leaseverlies vertegenwoordigt bijna honderdduizend kopers van 'leaseplannen' van Legio Lease, een financiële onderneming die in de tweede helft van de jaren negentig groot is geworden met het verkopen van aandelenleningen. Het bedrijf werd later overgenomen door Bank Labouchere (onderdeel van Aegon) dat in 2000 in zijn geheel werd overgenomen door de Belgisch-Franse bankgroep Dexia.

Dexia moet zich een andere entree op de Nederlandse markt hebben voorgesteld. Begin vorig jaar begon het klagen en het is niet meer opgehouden. Legioverlies is inmiddels gestart met een rechtszaak die pas medio 2004 naar verwachting tot een uitspraak leidt waarna nog hoger beroep mogelijk is. Intussen heeft de helft van de tweehonderdduizend klanten een regeling voor het betalen van de restschuld geaccepteerd. Inzet van Legioverlies is dat Dexia alle restschulden kwijtscheldt.

En toen kwam daar nog eens de politiek overheen. Minister Zalm van Financiën kondigde in juni aan dat hij dit najaar een 'commissie van wijzen' gaat instellen die gaat proberen de partijen bij elkaar te brengen. "Als de politiek dat wil, moet men dat vooral doen," reageert de woordvoerder van Dexia. "Wij zullen luisteren naar wat zo'n commissie te zeggen heeft. Wij beheren dit dossier nu twee jaar, maar als men iets vindt dat wij over het hoofd hebben gezien, houden we ons aanbevolen." Een dergelijke commissie - een woordvoerder van Leaseverlies zegt 'blij' te zijn met de politieke bemoeienis - zal echter pas in het najaar aan het werk gaan.

Het wachten is op het einde van de vakantie van de Tweede Kamer (25 augustus) én op de klachtencommissie van het DSI. Dit Dutch Securities Institute heeft intussen zo'n 1300 klachten van teleurgestelde leasebeleggers ontvangen. Er wordt op dit moment een tiental zaken behandeld die representatief geacht kan worden voor grotere groepen klachten, en in september wordt rond die zaken een uitspraak verwacht. Als het aan minister Zalm ligt, vormen die uitspraken de basis waarop zijn wijzen een compromis tussen beleggers en financiële bedrijven zullen voorstellen.

Wordt vervolgd.

Bron: Rotterdams Dagblad