PvdA wijst Dexia-verwijt aan politici van de hand 30-08-2003
Van onze redacteur
AMSTERDAM - De verwijten van Dexia Bank aan het adres van de politiek zijn 'verbazend' en onterecht, stelt PvdA-fractiewoordvoerder Frank Heemskerk.
Dexia Bank heeft afgelopen week in een brief aan alle Tweede-Kamerfracties de parlementariërs voorgehouden dat hun bemoeienissen met het aandelenleasedrama tot 'grote schade' voor de betrokken banken en verzekeraars leidt. De bank betoogt ook dat enkele recente politieke initiatieven valse verwachtingen wekken bij de 700.000 Nederlanders die een aandelenleasecontract hebben gesloten. Als voorbeelden van dergelijke schadelijke politieke initiatieven noemt Dexia kameroverleggen en het instellen door de minister van een Commissie Geschillen Aandelenlease.
Het PvdA-kamerlid Heemskerk heeft 'met verbazing' kennisgenomen van deze Dexia-verwijten. 'Dexia trekt het nu in de sfeer van: laat de politiek zich er alsjeblieft niet mee bemoeien. Dat trek ik mij persoonlijk aan omdat het juist de PvdA is geweest die het initiatief nam voor de instelling van zo'n commissie van wijzen. De bedoeling daarvan was de impasse te helpen doorbreken, die was ontstaan, doordat de onderhandelingen tussen Dexia en de stichting Leaseverlies op niets waren uitgelopen. Dat ging gepaard met een ongelooflijke juridisering. Die zou zo'n commissie kunnen helpen tegengaan.'
'Dat aanbod ter waarde van € 500 mln dat Dexia als tegemoetkoming aan gedupeerde klanten heeft gedaan, is helemaal niet slecht voor een heleboel beleggers. Maar het is duidelijk te zien dat Dexia met een groot geloofwaardigheidsprobleem kampt, waardoor veel beleggers dat aanbod niet vertrouwen. Een neutrale derde partij kan beter naar dat aanbod kijken en het beoordelen. Dat kan een opening helpen maken en er voor zorgen dat beide strijdende partijen weer met elkaar gaan praten.'
'Die commissie zal met een tiental modelzaken het kaf van het koren scheiden en de uitslag van die zaken algemeen verbindend verklaren voor als zich vergelijkbare gevallen voordoen.'
'Enerzijds zijn er de mensen die drie keer lekker winst hebben gemaakt met een leasecontract en nu bij een vierde contact een verlies moeten accepteren. Die mensen wisten wat ze deden. Maar er zijn ook de onwetende gevallen die zich misleid voelen, zoals een analfabeet die twee keer tekende en nog veel meer contracten aangeboden kreeg. Of de WAO'er die nu met een ton restschuld zit. De commissie kan kijken waar nu de echt schrijnende gevallen zitten.'
'Het verwijt van Dexia dat de politiek valse verwachtingen wekt, gaat voor mij beslist niet op. Ik heb daar juist altijd voor gewaakt. Ik heb bijvoorbeeld altijd gezegd dat ik er tegen ben dat de overheid aandelenleasebeleggers schadeloos stelt. De eis van sommige leasegedupeerden om alle transacties en contracten helemaal terug te draaien, vind ik ook niet reëel.'
'Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat niet alle parlementariërs even terughoudend zijn geweest om valse verwachtingen bij leasegedupeerden te wekken.'
'Ik vind het heel dapper dat minister Zalm het initiatief heeft overgenomen om een commissie van wijzen in te stellen. Naar verluidt gaat die woensdag daadwerkelijk worden geïnstalleerd. Ik verwacht dat de commissie het Dexiaaanbod als bodem voor een regeling zal hanteren. Als u mij zegt dat Dexia alle medewerking aan de commissie weigert als het Dexiaaanbod de bodem voor de commissie wordt, dan zal ik het anders formuleren: ik kan mij niet voorstellen dat de commissie en het Dutch Securities Institute met een slechtere regeling voor leasegedupeerden uit de bus zullen komen dan het Dexia-aanbod.'
'Ik ben blij met de opening die Dexia-bestuursvoorzitter Bruneel donderdag in Nova bood voor heropening van het overleg met Leaseverlies. Beiden hebben iets gekocht waar ze spijt van hebben. Dat moet een band kunnen scheppen.'

VASCO VAN DER BOON

Bron: Het Financieele Dagblad