Jurist met reputatie leidt toezicht leasestichtingen 16-09-2003
VAN ONZE REDACTEUR
AMSTERDAM - Oud-CDA-minister Job de Ruiter word de nieuwe voorzitter van de Onafhankelijke Raad van Toezicht van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Deze werden ingesteld om op te komen voor de belangen van gedupeerde beleggers in leasecontracten.

De Ruiter (73) neemt de taak over van de Haagse oud-rechtbankpresident Wijnholt, die zich wegens familieomstandigheden heeft teruggetrokken. In zijn nieuwe functie voert De Ruiter een college aan dat gevraagd en ongevraagd de stichtingen Leaseverlies en Eegalease adviseert én waaraan deze twee instellingen verantwoording schuldig zijn.

De Ruiter, die inmiddels een flink aantal jaren buiten de schijnwerpers verblijft, heeft een lange staat van dienst als minister in een inmiddels alweer grijs verleden. Hij zat op Justitie in alledrie kabinetten-Van Agt (totale periode 1977-1982) en vervolgens op Defensie in de ploeg Lubbers-1 (1982-'86).

Dat De Ruiter überhaupt in de politiek terechtkwam, was destijds een wonderlijke speling van het lot. De uit de Alblasserwaard geboortige en van huis uit anti-revolutionair was een pure jurist en wetenschapsman en in 1977 rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam toen toenmalig AR-leider Willem Aantjes hem naar voren schoof bij kabinetsformateur Dries van Agt. Dat gebeurde nadat niemand anders in de AR op Justitie wilde instappen.

Toen al bleek dat de kersverse bewindsman loyaliteit hoog in het vaandel had staan. Zoals in 1982 nogmaals duidelijk werd bij zijn overstap, onder de nieuwe premier Ruud Lubbers, naar het departement van Defensie; een lang geen voor de hand liggende optie, maar de klus moest nu eenmaal worden geklaard. In eigen AR-kring, inmiddels bezig op te gaan in het CDA, was De Ruiter overigens lang niet bij iedereen gezien wegens zijn pragmatische aanpak van bijvoorbeeld de abortuswetgeving, waarin hij veel nauwer aansloot bij de opvattingen in de VVD en de PvdA dan bij die van de christen-democraten.

Op Defensie kreeg De Ruiter de plaatsing van kruisraketten in Nederland op zijn bord, die destijds voor veel ophef zorgde. Hij loodste het omstreden wetsvoorstel dwars door alle commotie door het parlement. Een ander wapenfeit op zijn laatste ministerie vormde het terugtrekken van de Nederlandse VN-missie in Libanon (Unifil). De Ruiters combinatie van ervaringen met en kennis van heikele politieke dossiers maakte de toen inmiddels oud-bewindsman in 1995 in de ogen van de nieuwe defensieminister Joris Voorhoeve tot een, meer dan geschikte externe deskundige bij het onderzoek naar het Nederlandse VN-missiedebacle in Bosnië, Srebrenica.

Intussen had De Ruiter sinds hij in 1986 de actieve politiek verliet niet stilgezeten. Hij was tot en met de dag waarop hij 61 werd (30 april 1991) vijf jaar lang procureurgeneraal bij het gerechtshof in Amsterdam en verscheen in 1989 ook weer in het academische circuit door bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht in Utrecht te worden. Hij werd voor een aantal jaren voorzitter van de Raad voor de Kunst en van het adviescollege voor de kinderbescherming. Aan het gerechtshof in Amsterdam bleef hij nog enige tijd verbonden als plaatsvervangend raadsheer.

Job de Ruiter geldt als een enigszins introverte man met een onomstreden reputatie als jurist, die hij in zijn politieke jaren nooit in de waagschaal heeft hoeven stellen. Voor Leaseverlies en Eegalease voert hij nu een toezichtteam aan van vier personen die hun sporen verdienden op juridisch en financieel gebied.

Bron: Het Financieele Dagblad