Rechtbank veroordeelt Dexia Bank 13-11-2003
Vonnis in voordeel klanten aandelenlease

Van onze verslaggevers Douwe Douwes Merijn Rengers

AMSTERDAM - Dexia Bank heeft de eerste nederlaag bij de rechter geleden in de strijd met ontevreden leasebeleggers. De rechtbank in Amsterdam stelde woensdag een klant van Dexia-dochter Labouchere in het gelijk, en veroordeelde de bank tot het terugbetalen van tienduizenden euro's.

De klaagster had Dexia en haar eigen financieel adviseur aansprakelijk gesteld voor het geld dat zij verloor door met geleend geld te beleggen. De rechter gaf haar gisteren gelijk. Volgens de rechtbank is zij onvoldoende geïnformeerd over wat voor contract zij afsloot met Labouchere. Bovendien verzuimden tussenpersoon én bank om informatie in te winnen over `de financiële positie, ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en beleggingsdoelstellingen' van de klaagster.

Volgens de rechter werd daarmee de zorgplicht geschonden, die banken en effecteninstellingen verplicht om te onderzoeken of een financieel product aansluit bij de wensen en mogelijkheden van een klant. Het verweer van Dexia dat het deel van de effectenwetgeving dat de zorgplicht regelt niet op haar van toepassing was, werd door de rechter verworpen. Dexia moet nu 75 procent van de geleden schade vergoeden, tussenpersoon Breedijk en Biesenbeek het resterende kwart.

De vrouw sloot in 2001 op aanraden van Breedijk en Biesenbeek bij Labouchere een aandelenleasecontract voor twintigduizend gulden (9090 euro). Zij stelt nu dat zij niet wist dat er in haar naam met geleend geld aandelen aangekocht werden, en dat zij daarom met een restschuld kon blijven zitten. Dat scenario dreigt werkelijkheid te worden, omdat de beurskoersen sinds 2001 fors gedaald zijn.

Dexia gaat in hoger beroep tegen het vonnis. 'De rechtbank vindt dat de cliënt onvoldoende informatie is verschaft. Dexia is het daar niet mee eens en in een eerder vergelijkbaar geval is tot een tegenovergesteld oordeel gekomen', aldus de bank. Advocaat Hendrik Jan Bos, die optreedt namens de vrouw, ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. `Voor mijn cliënt is het niet leuk, maar ik verheug me erop om twee keer van Dexia te winnen.'

Dexia kocht Labouchere in mei 2001, op de top van de beurshausse. Vlak na de overname begonnen de beurskoersen te dalen, en werd duidelijk dat de meeste leasecontracten op verlies stonden. Ongeveer 400 duizend Nederlanders bezaten een of meer producten van Labouchere.

Dexia is door zeer veel ontevreden klanten aansprakelijk gesteld. De zaak waarin woensdag werd gevonnist, is de eerste die Dexia voor de rechter verloor.

Bron: De Volkskrant