De zaak-Legio Lease II 12-04-2003
Dexia Bank Nederland wordt van diverse kanten bestookt met rechtszaken. Maak kennis met de Stichting Leaseverlies.

Overeenkomsten met Legio Lease, dochterbedrijf van Dexia Bank Nederland, zijn vernietigbaar als zij niet door beide echtgenoten zijn ondertekend. Dat stelt de Stichting Eegalease in de dagvaarding die zij samen met de Consumentbond tegen Dexia heeft uitgebracht. Deze dagvaarding is in het bezit van Elsevier.

In het ontzagwekkende kielzog van Stichting Leaseverlies (65 duizend aangeslotenen) wordt Dexia nu dus bestookt door nog een stichting. Eegalease vertegenwoordigt ongeveer 12.500 klanten die tussen januari 1995 en mei 2002 effectenleasecontracten aangingen met Legio Lease. In totaal gaat het om ongeveer 88 verschillende producten met klinkende namen als ‘WinsterVerDriedubbelaar’, Cash Clicken Happy Geldmandje’, ‘BMW Rijbeleg’ en SneeuwbalEffect’.

Het basisprincipe van de verschillende Legio Lease producten was identiek. Klanten leenden geld bij Legio Lease tegen een hoge, maandelijkse rente (slecht bij een paar varianten loste de klant ook af). Het geleende geld werd door Legio lease belegd in aandelen van een beperkt aantal beursfondsen, waarvan het de bedoeling was dat zij flink in waarde gingen stijgen. Als dit inderdaad gebeurde, kon de lening aan het einde van het leasecontract van drie jaar worden afbetaald met het geld dat de aandelen bij verkoop opleverden.de winst was voor de klant. Maar zouden de aandelen in waarde dalen, dan ontstond een restschuld die klanten in één keer aan Legio Lease moesten betalen. De malaise op de beurs zorgde voor het zwartste scenario: veel klanten moeten – fors - bijbetalen. Van deze schulden willen zij nu af.

Hoe denkt Eegalease dit te realiseren? Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor koopovereenkomsten op afbetaling echtgenoten elkaar schriftelijk toestemming moeten geven. Gebeurt dat niet, dan zijn de overeenkomsten vernietigbaar. De stichting stelt dat de Legio Lease-klanten koopcontracten op afbetaling hebben gesloten. Immers, de gekochte aandelen werden pas eigendom van klanten als zij de volledige koopsom hadden betaald. De wettelijke term voor deze koopvorm is huurkoop; dat is een specifieke vorm van koop op afbetaling. Omdat Legio Lease nooit voor schriftelijke toestemming van echtgenoten bij het afsluiten van leasecontracten heeft gezorgd, zijn de overeenkomsten vernietigbaar, aldus de Stichting Eegalease in haar dagvaarding.

Dexia Bank Nederland is het – niet verrassend – oneens met de stichting. De bank stelt dat de wettelijke bepaling over koop op afbetaling alleen van toepassing is op ‘zaken’ – denk aan tafels en stoelen. En omdat aandelen geen ‘zaken’ zijn, verwijst de bank de klachten van Eegalease naar de prullenbak.

Eegalease vindt dit een drogredenering. Met een uitvoerig beroep op de parlementaire geschiedenis van het Brugelijk Wetboek probeert de stichting in de dagvaarding het ongelijk van Dexia aan te tonen. Maar Eegalease vindt Dexia’s uitleg vooral in strijk met de ‘geest van de wet’. ‘Nu valt in het geheel niet in te zien waarom de wetgever de koop op afbetaling van zaken, bijvoorbeeld een auto, in dit verband als risicovol zou beschouwen, maar de koop op afbetaling van vermogensrechten, zoals aandelen, niet als risicovol zou beschouwen’, aldus de dagvaarding.

De uitspraak van de rechtbank in deze zaak zal nog vele maanden op zich laten wachten. Omdat hoger beroep en cassatie in de rede liggen, zal het jaren duren voor het definitieve oordeel er is. Frank van Hoorn

Bron: Elsevier