Dexia gaat in beroep tegen aandelenlease-oordeel DSI 27-02-2004
AMSTERDAM, vrijdag
Dexia Bank gaat in beroep tegen het vonnis dat DSI in acht aandelenleasezaken heeft geveld. Daarin oordeelde de klachtencommissie dat Dexia de zorgplicht jegens klanten niet is nagekomen. Payback, een vereniging van aandelenlease-gedupeerden, reageerde gisteren furieus. De bank zou met het beroep alleen maar tijd willen rekken om klanten die hun aandelenleaseschuld weigeren to betalen, onder druk te zetten. "Dit beroep tekent de keiharde opstelling van Dexia", zo stelde gisteren Payback-woordvoerder Piet Koremans.
DSI stelde begin februari dat Dexia niet goed heeft gekeken of klanten wel de financiele risico's van een belegging met geleend geld konden dragen. Die basis van aandelenleaseproducten van Dexia-dochter Legiolease zorgde ervoor dat de recente aandelenmalaise tienduizenden klanten met een flinke restschuld achterliet. Te betalen aan Dexia, tot de deurwaarder erop volgt.
Legio-klanten reageerden onder meer met het verwijt dat de aanbieder hen onjuist had voorgelicht, maar in de acht zaken waarin DSI uitspraak deed, bleek daarvan niets. Wel zou Dexia de zorgplicht niet zijn nagekomen doordat er niet naar de financiele draagkracht van de klanten is gekeken.
De klachtencommissie is de acht gedupeerden daarom deels tegemoetgekomen door de restschuld - het indertijd geleende bedrag minus de opbrengst van de gekochte aandelen - deels kwijt te schelden. Legiolease had een verzekering moeten afsluiten tegen waardedaling van het aandelenpakket, zo oordeelde de commissie.
DSI raamt de kosten daarvan op 15 tot 20% van de aankoopwaarde van de aandelen. Tot dat bedrag zijn gedupeerde klanten daarom nu aansprakelijk voor de restschuld. Het oordeel van DSI is belangrijk omdat het de basis kan vormen voor een nationaal schikkingsvoorstel, waaraan door een geschillencommissie onder leiding van Marten Oosting wordt gewerkt. Door tegen de uitspraak in beroep to gaan frustreert Dexia die bemiddelingspoging, zo stelt Koremans van de vereniging Payback. Veel gedupeerden staan volgens hem met de rug tegen de muur. Omdat zij weigeren de restschuld te betalen, voert het incassobureau van Dexia de druk op. Niet iedereen is daartegen opgewassen. "Zij besluiten vervolgens de schuld maar to betalen", zo constateert Koremans mismoedig. De woordvoerder roept echter op tot verweer. "Stop met betalen en ga naar de rechter."
Koremans vindt het overleg met de commissie-Oosting te lang duren. "Eerst zou er al in mei een oplossing zijn, nu wordt dat wellicht pas eind dit jaar." De woordvoerder van Payback vreest dat tegen die tijd veel gedupeerden al hebben besloten Dexia to betalen. "We hebben hier veelal to maken met mensen die nog nooit een schuld hadden, nog nooit een incassobureau achter zich aan hebben gehad."
Rip Okhuijsen, woordvoerder van Dexia, verdedigde gisteren het besluit in beroep te gaan. "We kunnen de beslissing van DSI niet accepteren. De klantencommissie heeft een algemene oplossing willen bieden en daarbij geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden."
Dexia vindt het verder merkwaardig dat er aan het aandelenleaseproduct een verzekering had moeten worden gekoppeld. "Geen enkele regelgever in Nederland heeft dat in het verleden gezegd."
Dat Dexia een algemene oplossing in de weg zou staan, of willen vertragen, is volgens de woordvoerder onzin. "We hebben daartoe zelf al pogingen gedaan, kijk maar naar het aanbod dat Dexia alle klanten heeft gedaan." De bank kwam onder meer met een versoepeld afbetalingsregime. Ondanks het beroep blijft Dexia bovendien praten met de commissie-Oosting, zo verzekerde Okhuijsen.
De woordvoerder wees er verder op dat ook Payback indertijd niet blij was met het oordeel van DSI. De eis van die vereniging is steeds geweest dat de contracten nietig worden verklaard: geen schuld en de periodieke inleg terug. Die inleg (op de lening betaalde rente) bedraagt veelal veel meer dan de restschuld.


Bron: De Telegraaf