'Aandelenlease is huurkoopgeschil' 29-04-2004
Door onze financiële redactie

De kantonrechter krijgt een cruciale rol in de talloze rechtszaken die rond aandelenlease spelen. Conflicten over deze aandelen op krediet worden nu door rechtbanken gezien als geschillen over `huurkoop', een exclusieve competentie voor de kantonrechter.
Dit blijkt uit recente gerechtelijke uitspraken. Wanneer aandelenlease inderdaad als huurkoop wordt gezien, is dat nadelig voor de aanbieders van aandelenlease. In sommige gevallen is dan een handtekening van de partner in het contract noodzakelijk en dat is vaak niet gebeurd.
In één week tijd heeft de Amsterdamse rechtbank al viermaal geoordeeld niet bevoegd te zijn een oordeel uit te spreken in een zaak tussen beleggers en aanbieders van leaseproducten. In een vijfde zaak, waarin gisteren bij de Amsterdamse rechtbank de pleidooien werden gehouden, bevestigde de rechter dat het om huurkoop ging: omdat beide partijen, een belegger en de bank Dexia, een uitspraak van de
rechtbank wilden hebben, verklaarde zij echter "te proberen de zaak aan ons te houden". Momenteel worden in Nederland tientallen rechtszaken gevoerd door beleggers die zich gedupeerd voelen door aanbieders van aandelenlease. Daarbij werden, met name tijdens de beurshausse, aandelen op krediet verkocht. Tegelijkertijd voeren ook aanbieders van leaseproducten rechtszaken tegen klanten die hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Gezien de omvang bestaat de mogelijkheid dat duizenden zaken bij verschillende kantonrechters in Nederland gevoerd gaan worden.
In sommige gevallen kan doorverwijzing naar de kantonrechter leiden tot vertraging. Gisteren kwam bijvoorbeeld een zaak voor de Amsterdamse rechter van een belegger die bij de huidige koers een schuld heeft van meer dan 150.000 euro als gevolg van aandelenlease. "Deze zaak loopt al bijna twee jaar. Mijn cliënt heeft alleen al voor het pleidooi acht maanden moeten wachten", verklaarde advocaat H.J. Bos.

Bron: NRC Handelsblad