Oosting legt gigantenstrijd om leaseverliezen niet stil. 25-05-2004
PROCES TEGEN DEXIA VAN START DOOR UITBLIJVEN BEMIDDELING

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, dinsdag
Het grootste proces ooit aangespannen door aandelenleasebeleggers tegen een financiële instelling, bereikt vandaag een nieuw hoogtepunt. Ruim een jaar nadat tienduizenden boze beleggers een gezamenlijke dagvaarding bij Dexia op de mat lieten vallen, komen de strijdende partijen voor het eerst in de rechtbank fysiek tegenover elkaar te staan. Van de bemiddelende rol die de commissie-Oosting voordien had moeten spelen, wordt voorlopig niets verwacht.

Het woord is vandaag aan de Stichting Leaseverlies, die begin vorig jaar namens haar 90.000 leden, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond een rechtszaak aanspande tegen de grootste aanbieder van aandelenlease: de Nederlandse dochter van de Frans-Belgische bank Dexia. Inzet is kwijtschelding van de miljardenschuld die beleggers gezamenlijk met hun leaseproducten hebben opgebouwd.
Inmiddels zijn ,enkele meters aan dossiermappen met standpunten tussen de partijen uitgewisseld Leaseverlies verwijt de bank met name dat zij beleggers misleid heeft in haar reclamefolders en brochures. In deze uitingen werd volgens de stichting nauwelijks gewezen op de risico's die kleven aan het beleggen met geleend geld. Bovendien werd er in 15.000 gevallen niet meegetekend door de partner van de contractant, hetgeen bij betreffende producten wel had gemoeten.
De confrontatie van vandaag vindt plaats op verzoek van de rechter,, die partijen een toelichting zal vragen op hun schriftelijk verwoorde standpunten. Advocaat William Schonewille (Barents & Krans) neemt het in de rechtbank op voor de leaseklanten, terwijl. Jerry Hoff (Spigthoff) als raadsman van het onder vuur liggende Dexia optreedt. Na de zitting van vandaag kan
de rechter besluiten voor opnieuw een schriftelijke ronde, óf de zaak sluiten en een datum noemen waarop hij uitspraak doet. De verwachting is' dat het hoe dan ook nog wel even zal duren voordat hij zijn oordeel klaar heeft. Daarna volgt ongetwijfeld nog een hoger beroep en ook een gang naar de Hoge Raad wordt niet uitgesloten.
Het touwtrekken over aandelenlease blijft vandaag niet beperkt tot de rechtszaal. Kamerlid Frank Heemskerk (PvdA) is van plan Kamervragen te stellen aan ministers Zalm (Financiën) en Donner (Justitie) over de voortslepende leasekwestie. Hij zegt zich vooral zorgen te maken over het gebrek aan rechtsgelijkheid, waarvan vooral de minder draagkrachtige leaseklanten de dupe dreigen te worden.
De diverse rechtbanken in ons land doen zeer tegenstrijdige uitspraken over de leasecontracten. Dat lijkt me geen goede gang van zaken. Bovendien blijkt dat alleen mensen die in staat zijn juridische hulp in te kopen hun gelijk kunnen behalen, daar moeten de bewindslieden maar eens op reageren", aldus Heemskerk, die bovendien van Zalm wil horen waarom de commissie-Oosting nog altijd niet met een leaseadvies is gekomen.
Heemskerk pleitte ruim een jaar geleden voor het instellen
van een onafhankelijke commissie die met een generiek advies langslepende rechtszaken zou moeten voorkomen. Hierop werd de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA) ingesteld, kortweg commissie-Oosting genoemd, naar de voorzitter.
Deze commissie zou begin deze maand tot een advies komen, maar het is nog altijd wachten op een uitspraak. Naar verluidt ontvingen de leaseaanbieders pas enkele weken geleden een adviesvoorstel van de commissie. De meeste instellingen hebben daar inmiddels op gereageerd.
Volgens een bestuurslid van één van de betrokken aanbieders zit de commissie momenteel in een lastige spagaat. Uitspraken van het klachteninstituut van DSI van eerder dit jaar, die als leidraad voor de commissie zouden dienen, blijken zéér moeilijk te gebruiken voor een bindend generiek advies. Betrokken instellingen (lees: Dexia) verzetten zich daar dan ook hevig tegen.
„Als een instelling bijvoorbeeld geen navraag heeft gedaan naar de financiële situatie van de cliënt, hoeft dat nog niet te betekenen dat daardoor automatisch sprake is van schuld bij de aanbieder. De. klant kan op dat moment namelijk heelgoed over voldoende inkomen hebben beschikt. Ook is het de vraag of mensen die al eerder een ritje hadden gemaakt met aandelenlease en daarmee geld hebben verdiend, bij een tweede minder geslaagde poging nog wel als 'onwetend' genoemd kunnen worden en voor kwijtschelding in aanmerking moeten komen", aldus de bestuurder. Het uitblijven van een advies van commissie-Oosting wil volgens Charles Huijskens, woordvoerder van de Stichting Leaseverlies, niet zeggen dat er helemaal geen bemiddeling meer mogelijk is tussen partijen. „Deze zitting zet de partijen echter wel weer recht tegenover elkaar. Het wordt er niet makkelijker op om daarna samen aan één tafel te schuiven."

Bron: De Telegraaf