Snelle ontknoping leasedossier 26-05-2004
De weg naar de rechter
> April 2002: stroom klachten komt binnen bij AFM en Dexia
> Oktober: AFM laakt 'misleidende' folders effectenlease
> Januari 2003: Leaseverlies dagvaardt Dexia met miljardeneis
> Voorjaar: beursmalaise duwt leasebeleggers diep in de schulden, Dexia haalt 100.000 beleggers over met aanbod
> September: minister Zalm stelt bemiddelingscommissie in
> Februari 2004: klachtencommissie stelt tien beleggers grotendeels in het gelijk
> 25 mei: eerste confrontatie voor de rechtbank
> 7 juli: (voorlopige) uitspraak rechtbank


De rechtbank verraste gisteren vriend en vijand door snel vonnis te zullen wijzen in de zaak tussen Dexia en 92.000 boze leasebeleggers.

GERBEN VAN DER MAREL
AMSTERDAM - De Amsterdamse rechtbank hield rekening met een grote toestroom van ontevreden beleggers. Veiligheidsmaatregelen waren aangescherpt en een extra zaaltje was ingericht met tvcamera's om de eerste rechtszitting tussen ontevreden leasebeleggers en Dexia Bank te volgen.
Beleggers waren gisteren in geen velden of wegen te bekennen, ook al werd er gisteren geschiedenis geschreven. De civiele zaak, die de Stichting Leaseverlies voert namens 92.000 beleggers tegen Dexia Bank, is de grootste collectieve rechtszaak uit de Nederlandse financiële geschiedenis.
De belangen zijn groot voor beide partijen. De daadwerkelijke totale schadeclaim, die in een aparte procedure behandeld moet worden, loopt in de miljarden. Dit bedrag hangt af van de stand van de beurs, die bepaalt hoe hoog de schuld is van beleggers.

Veel op het spel staat ook voor de financiële toezichthouders, die niet eerder ingrepen en voor politiek Den Haag, dat zich sinds vorig jaar intensief bemoeit met de ontstane problemen rond deze vorm van beleggen met geleend geld. Minister Gerrit Zalm van Financiën sprak eerder zelfs van een 'maatschappelijk probleem'.
Terwijl de twee belangrijkste partijen gisteren oog in oog stonden in de rechtszaal, lopen er in alle stilte ook nog schikkingsgesprekken onder leiding van een commissie die is ingesteld door Zalm. Deze commissie heeft nog geen succes kunnen boeken, maar geeft het nog niet op ondanks de inmiddels gepasseerde termijn van begin mei.
Verrassend was de interventie van de rechtbank dit voorjaar te noemen. Er werd door de rechters aangedrongen op een confrontatie tussen de kemphanen. Van een uitstel wilde de rechtbank ook gisteren niet horen, ook al lopen schikkingsgesprekken nog altijd.
Nog verrassender - vooral voor Dexia - was dat gisteren duidelijk werd dat de rechtbank vaart wil blijven maken. Na een hele dag pleiten werd besloten op 7 juli vonnis te wijzen. De rechtbank zal wel eerst moeten oordelen of de groep wel collectief actie kan voeren. Dit oordeel kan beleggers een handvat bieden voor de toekomst.
Leaseverlies stelt dat er voldoende samenhang is in de tientallen folders en binnen de groep van 92.000 beleggers. Dexia vindt van niet en probeert de zaak zo in een keer van tafel te krijgen. Wordt de zaak wel voortgezet, dan wil de bank een behandeling op detailniveau omdat beleggers allerlei verschillende leaseproducten bezitten en deze hebben gekocht op basis van verschillend foldermateriaal.
De rechtbank heeft dat plan gisteren evenwel doorkruist met de belofte van een snel vonnis. De twee partijen mogen aanvullende opmerkingen maken, maar alleen als de rechtbank hierom vraagt.
Het hoofdverwijt van Leaseverlies is dat beleggers zijn `misleid' in reclamefolders en brochures. Hierin zou onvoldoende zijn gewaarschuwd voor de grote risico's. Advocaat Schonewille: `Het woord verlies is consequent vermeden en Dexia gebruikte versluierende taal.' De club meent gesteund te worden door toezichthouder AFM, die eerder in een algemeen rapport stelde dat aanbieders een misleidende voorstelling van zaken gaven.
Voor bestuursvoorzitter Dirk Bruneel van Dexia en zijn advocatenteam is dit allemaal te kort door de bocht. Dexia meent dat de brochures voor de goede lezer niet misleidend waren en wijst erop dat bij de opgaande markt niemand klaagde. Bruneel: `Een zeer complexe zaak wordt zeer eenvoudig voorgesteld. Natuurlijk zijn velen ontgoocheld door de malaise, maar het grootste deel van de contracten eindigde in de plus.'

Bron: Het Financieele Dagblad