Rechtbank scheldt leaseschulden kwijt 07-06-2004
Van een onzer verslaggevers
HAARLEM,

De kantonrechter in Haarlem heeft de restschuld die een aandelenleaseklant had bij Dexia Bank kwijtgescholden. Hierdoor hoeft de man enkele tienduizenden euro's niet terug te betalen.
Dit heeft de rechtbank afgelopen vrijdag bepaald in een procedure die Dexia tegen de klant had aangespannen omdat die weigerde zijn schulden aan de bank in te lossen. De schuldpositie kon ontstaan doordat een aandelenpakket dat Dexia namens de man met geleend geld had aangeschaft in waarde kelderde.
De gedaagde werd echter in het gelijkgesteld. Volgens de rechtbank heeft Dexia zich namelijk bij het aangaan van de leaseovereenkomst onvoldoende van haar zorgplicht gekweten. Zo is niet onderzocht of de klant in kwestie zich bewust was van de grote risico's die kleven aan beleggen met geleend geld. Evenmin had de bank gecontroleerd of hij financieel wel in staat was om eventuele grote koersdalingen op te vangen.
Daarbij wezen de „juichende folders van Dexia" volgens de rechtbank vrijwel alléén op de te verwachten koerswinsten. „Zodoende bevorderde de bank het veel te lichtvaardig tot stand komen van de overeenkomst, zonder dat enige serieuze moeite werd gedaan om de mensen te waarschuwen tegen onkunde, onervarenheid en lichtzinnigheid", zo luidt het vonnis.
De uitspraak biedt hoop aan de honderdduizenden aandelenleaseklanten die momenteel gezamenlijk een restschuld van enkele miljarden euro's bij Dexia hebben. Over vier weken doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in een soortgelijke zaak, die ruim 80.000 klanten hebben aangespannen tegen Dexia. Ook zij voeren aan dat Dexia in haar reclame-uitingen onvoldoende op de kans op verlies heeft gewezen. Indien de rechtbank hun gezamenlijke schuld eveneens kwijtscheldt, dreigt er een enorme financiële strop voor de Frans-Belgische bank.

Bron: De Telegraaf