Legiolease 14-07-2004
Ik denk dat de belanghebbenden en hun advocaten niet de enigen zijn die met enige verbazing van het vonnis van de rechtbank in de Dexia-Legiolease-zaak hebben kennis genomen. Ik herinner mij dat ik ten tijde van de winstverdriedubbelaarscampagne de advertentie van Legiolease zo misleidend en onzorgvuldig vond, dat ik op het punt heb gestaan daarover aan Legiolease te schrijven. Ik was (en ben) echter geen belanghebbende en heb daarom daarvan afgezien.
Mij dunkt dat het door de recht bank aangelegde criterium, namelijk het inzicht dat van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument bij kennisneming van de betrokken advertenties gevergd kon worden, niet juist is. Dat miskent dat het betrokken product' vooral op onervaren consumenten zon-, der veel financieel inzicht gericht was en dat zulke consumenten ook het gemakkelijkst zouden bezwijken voor de verleiding om op korte termijn veel geld te verdienen.
De omzichtige consument beseft in de meeste gevallen dat hier een adder onder het gras zit. Maar juist ten opzichte 'van onervaren consumenten had Legiolease in haar publiciteit voorzichtiger moeten zijn: zoals zij het' voorstelde was het te mooi om waar te zijn maar dat zouden' juist de minst ervaren mensen niet altijd beseffen.
Misschien heeft de rechtbank' gedacht dat mensen die denken zonder inspanning en zonder risico snel rijk te worden, geen bescherming verdienen. Een niet zo onbegrijpelijke gedachte, maar rechtens relevant lijkt zij mij niet.

C. D. van Boeschoten,
Chaumont, Belgi├ź

Bron: Het Financieele Dagblad