OPNIEUW VERRASSENDE WENDING IN ZAAK AANDELENLEASE 15-07-2004
'Dexia had toestemming
partners moeten vragen'

Van een onzer verslaggevers
DEN HAAG, donderdag
Dexia en andere aanbieders van aandelenleaseproducten hadden klanten moeten vragen naar de toestemming van hun partners om met geleend geld te beleggen. Het feit dat zij dat niet gedaan hebben, betekent dat naar schatting de helft van alle gedupeerden een beduidend hardere vuist kunnen maken tegen de aanbieders dan tot dusver was aangenomen. Dat is de conclusie van een bijlage uit het eindrapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease, dat gisteren aan minister Zalm werd overhandigd.
In het kamp van de gedupeerden wordt enthousiast gereageerd op deze verrassende wending. Precies een week geleden hadden zij nog een forse domper moeten verwerken, toen de rechter in Amsterdam oordeelde dat een advertentie voor de destijds razend populaire Winstverdriedubbelaar niet misleidend was. De Stichting Leaseverlies, die hoogstwaarschijnlijk tegen dit vonnis in beroep gaat, had aanbieder Dexia juist op dat punt willen aanpakken namens 92.000 aangesloten beleggers.
De zaak van afsplitsing Stichting Eegalease (16.500 leden), die alle leasecontracten wil laten ontbinden die niet door beide partners van een gezin zijn ondertekend, ziet er nu plotseling een stuk zonniger uit. Als het contract aan enkele kenmerken voldoet - met name dat de koopprijs wordt betaald in termijnen ende gekochte aandelen eigendom blijven van de bank totdat de belegger of lessee aan alle verplichtingen heeft voldaan - kan de partner de overeenkomst tot 3 jaar na de 'ontdekking' ervan laten vernietigen. Dexia's Winstverdriedubbelaar voldoet volgens het rapport in elk geval aan alle kenmerken.
De uitspraak inzake Eegalease staat, na eerder te zijn aangehouden, voor 27 of 28 juli op de rol. Piet Koremans van Ver-
eniging Payback noemt het. gunstig dat de rechter de bevindingen van uit het rapportOosting nu alsnog kan meenemen.
„De rechtspositie van de beleggers is helemaal niet zo slecht", verkneukelde ook Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters zich gisteren. Volgens De Vries komt 'naar een ruwe schatting' 50% van de gedupeerden in aanmerking voor een beroep op de 'toestemmingsvereiste'. Een en ander werd op uitnodiging van de commissie onderzocht door 'twee buitengewoon gezaghebbende experts op het gebied van het burgerlijk recht'.
„Het verhaal is zo klaar als een klontje", zegt een van hen, oud-hoogleraar in Groningen C. Brunner. De crux zit volgens hem in de verplichte terugbetaling van 100 gulden, vlak vóór de afloop van het contract. De rest van de leensom werd -vervolgens verrekend uit de verkoop van de aandelen die met het geleende geld waren aangeschaft. „Deze terugbetaling in termijnen maakt dat het om koop op afbetaling gaat", aldus Brunner. „Anders zou het gewoon een geldlening zijn."
Voordeel voor Dexia van deze constructie was dat zij tot het aflopen van het contract
juridisch eigenaar bleef van de aandelen. Maar de consequentie is ook dat de verkoper van de leaseproducten had moeten vragen naar de burgerlijke staat van de belegger en - indien deze gehuwd was - onderzoek had moeten doen naar de toestemming van de echtgenoot. Dat is echter niet gebeurd, zo blijkt uit het rapport: „Integendeel, naar wij begrijpen heeft de bank zich tegenover de lessees en hun vertegenwoordigers op het standpunt gesteld, dat de toestemming van de echtgenoot niet was vereist."
Brunner: „Op het contract is nergens ruimte voor de handtekening van de partner." Volgens de oud-hoogleraar heeft
Dexia 'van alle walletjes willen eten, maar zich niet
goed laten adviseren over de juridische gevolgen'. Dexia wijst desgevraagd op een eerder - tegengesteld - oordeel van 3 andere deskundigen. „De rechter moet eind deze maand maar oordelen", aldus een woordvoerder.
Zoals deze krant eerder meldde, sprak Oosting zich onder meer ook uit over de rol van de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder zou veel te laat hebben gewaarschuwd voor de risico's van het leasebeleggen. De AF M noemde de kritiek gisteren raar, „aangezien dit nooit ter sprake is geweest in de vele gesprekken met de commissie."

Bron: DE TELEGRAAF