Dexia moet niet klagen 31-07-2004
Volgens beboete bank Dexia zou toezichthouder AFM willekeurig handelen.
AFM-bestuurslid Paul Koster bijt van zich af: 'Onzin'

Ron Kosterman

In een vorige week in diverse dagbladen verschenen advertentie reageert Dexia Bank ongemeen fel op de boete van 55.000 euro die toezichthouder AFM de bank heeft opgelegd. Dexia zou via dochter Legio Lease regels hebben overtreden bij het aanbieden van aandelenlaseproducten. AFM wil met de publicatie van de boete zijn straatje schoonvegen, aldus Dexia. 'Volstrekte onzin', stelt AFM-bestuurslid Paul Koster.

ELSEVIER: AFM kreeg kortgeleden van de commissie-Oosting kritiek op het door hem gehouden toezicht op de aandelenlease. Daarom zou de boete nu zijn gepubliceerd.
Koster: 'Dexia weet wel beter. De boete is al in december 2003 opgelegd. Daarna moeten wij procedures volgen die zeer nauwletted zijn. Dexia moet de kans krijgen om te reageren en de mogelijkheid hebben om ons te overtuigen dat ze geen fouten heeft gemaakt. Dat is een intensief traject van voortdurende hoor en wederhoor - er staat veel op het spel. Dit was het eerste moment waarop wij konden publiceren.'
ELSEVIER: Dexia stelt dat ze bij de overname van Labouchere/Legio Lease eind 2000 veronderstelde dat Nederland een goed gereguleerde en gecontroleerde effectenmarkt had. AFM had toen nog niet gewaarschuwd voor aandelenleaseproducten.
Koster: 'Dexia moet niet achteraf klagen en haar eigen verantwoordelijkheid op ons afschuiven. In zijn algemeenheid moet je bij een bedrijfsovername goed onderzoek doen. Daar hoort de marktomgeving van het bedrijf ook bij, en de vraag: heeft dit bedrijf in het verleden bezoek gehad van de toezichthouder?'
ELSEVIER: En? Heeft Legio Lease dat?
Koster: 'Daar zeg ik niks over. Ik kan niet ingaan op dit soort specifieke gevallen.'
ELSEVIER: Is Dexia destijs bij AFM langs geweest om te informeren?
Koster: 'Nee. Ik kan me dat althans niet herinneren.'
ELSEVIER: Het Belgische Dexia zegt dat de houding van AFM is veranderd nadat Legio Lease in buitenlandse handen kwam.
Koster: 'Ook dat is grote onzin. Een van onze hoofddoelstellingen is te zorgen voor een level playing field op de Nederlandse markt. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. We benaderen elke partij, Nederlands of buitenlands, op dezelfde manier. Mocht Dexia deze beschuldiging hard willen maken, dan moet ze maar naar mededingingsautoririteit NMa stappen. Ik wens Dexia veel succes. Of we stappen ondernemen tegen de beschuldiging van Dexia? Dat soort beslissinging nemen wij niet in de openbaarheid van een interview.'
ELSEVIER: AFM publiceert zelden dat ze een boete heeft opgelegd. Waarom is dat?
Koster: 'Als je alle boetes bekendmaakt, verliest het instrument aan kracht. We willen aan normoverdracht doen: duidelijk maken wie wat te verwijten valt en op goede momenten aan marktpartijen, zowel beleggers als aanbieders van producten, laten zien dat we handhaven.'
ELSEVIER: Als u alles publiceert, voorkomt u de schijn van willekeur die nu wel degelijk blijft hangen.
Koster: 'We hebben duidelijke criteria voor al dan niet publiceren, en daar houden we ons strikt aan. Er moet een maatschappelijk belang zijn. Anders dan Dexia beweert, is dat belang er - gezien alle ophef over aandelenlease - overduidelijk in deze zaak.'

Bron: Elsevier