Versoepeling Dexia-voorstel aan beleggers. 10-08-2004
Meer coulance schrijnende gevallen.

Gerben van der Marel
AMSTERDAM -- Dexia Bank komt aandelenleaseklanten met grote betalingsproblemen verder tegemoet. De bank versoepelt de criteria voor betalingsregelingen en schuldvermindering die zij in 2003 had vastgesteld.

De bank gaat klanten attent maken op de versoepelde regeling. De procedure wordt versneld, criteria uit het eerste voorstel worden versoepeld. Dexia denkt aan mensen die afgelopen jaar drie keer een mislukte incasso hebben gehad, klanten die twee keer zijn aangemaand, klanten met een bijstandsuitkering, klanten ouder dan tachtig jaar en klanten met meer dan € 1000 per maand aan aflossing.

Het betreft hier allereerst een test onder honderd klanten. 'Het is wel ons streven om de versoepeling snel door te voeren', zegt Dexia-bestuurder Dirk Bruneel. De bank heeft hiertoe besloten nadat ontdekt werd dat er veel 'schrijnende gevallen' zijn onder leasebeleggers. Dat is gebleken uit de duizenden incassoprocedures die de bank de laatste tijd is gestart tegen klanten.

Dexia wil het sociale karakter van de zogeheten hardheidsclausule verhogen. Deze tegemoetkoming is alleen bedoeld voor beleggers met hoge schulden en een beperkte financiële draagkracht.

Met deze stap probeert Dexia een scherper onderscheid te maken tussen klanten die daadwerkelijk betalingsproblemen hebben en 'meelifters' in de juridische procedures die wel in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en wisten welke risico's ze namen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de onafhankelijke commissie onder leiding van oud-president van de Amsterdamse rechtbank Ben Asscher, die sinds maart 2003 dossiers van probleemgevallen beoordeelt. Asscher zegt in een interview met deze krant gepleit te hebben voor verruiming. Dexia heeft met instemming gereageerd en is met voorstellen gekomen.

Asscher: 'We willen de groepen waarvoor we iets kunnen betekenen er uitfilteren. Veel mensen weten niet van de hardheidsclausule. Zielige gevallen en meelifters eindigen nu ten onrechte op een hoop in de juridische procedures.'

Volgens Asscher komen beleggers onnodig terecht in incassoprocedures omdat hun is aangeraden hun schuld niet af te lossen.

Van beleggers die voor de regeling in aanmerking komen wordt getoetst wat ze kunnen betalen. Tot nu toe zijn 2411 aanvragen beoordeeld. Aan 1060 klanten is een regeling voor (gedeeltelijke) compensatie aangeboden. De bank verwacht dat als de test in beleid wordt omgezet beduidend meer mensen in aanmerking komen voor een regeling en (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schuld. In totaal voeren ruim 90.000 klanten gezamenlijk juridische actie tegen de bank. De overige 100.000 klanten accepteerden een aanbod.

www.fd.nl/legio

Bron: Het Financieele Dagblad