Leaseverlies stapt naar Hof 05-08-2004
Advocaat: hoger beroep kansrijk door nieuwe steun

GERBEN VAN DER MAREL
DEN HAAG - De Stichting Lease¬verlies en de Consumentenbond tekenen vandaag namens 92.000 beleggers hoger beroep aan tegen het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 7 juli. In dit verras¬sende vonnis stelde de rechtbank dat een advertentie van Dexia uit 2000 niet misleidend was. Leasever¬lies voerde deze juist op als `een sterk staaltje misleiding'.
Met het hoger beroep wordt het Hof belast met de grootste collectie¬ve rechtszaak uit de geschiedenis van de Nederlandse financiële wereld. Leaseverlies-advocaat William Schonewille van het Haagse kantoor Barents & Krans heeft nog alle vertrouwen in de zaak.

- Heeft Leaseverlies veel reacties gekregen op het vonnis?
`We kregen veel reacties van aan¬gesloten en derden. Veel vermo¬gensbeheerders, wetenschappers en columnisten begrijpen niet hoe de rechtbank tot het oordeel kon komen dat de advertentie niet mis¬leidend was. Het goede nieuws voor ons was dat de bezwaren van Dexia tegen de collectieve procedure zelf zijn verworpen.'
- Wat zijn de belangrijkste bezwaren tegen het vonnis?
`De rechters zijn zelf gaan kijken of ze de advertentie voor de Winstverdriedubbelaar misleidend vonden, terwijl het leaseproduct bewust aan mensen is verkocht zonder ervaring met beleggen. De doelgroep was niet de gemiddelde consument zoals de rechtbank stelt. Overigens hoorden we dat de advertentie door een professor aan economiestudenten is voorgelegd. Zelfs die studenten zagen na het lezen de risico's ervan niet in.'

- Waarom denken jullie wel kans te maken bij het Hof
`Er is weer veel gebeurd. De commissie van Marten Oosting die niet slaagde met haar bemiddelingspoging, is met een rapport gekomen. We voelen ons hierdoor gesteund. Ook Oosting vindt dat de folders en brochures te positief waren. Wij zien dat als misleiding. Daarnaast heeft de AFM Dexia boetes opge¬legd, onder meer wegens misleiding via de koersgrafieken in folders.'
- De rechtbank repte in het von¬nis met geen woord over de AFM.'
`Toen stelde de AFM nog niet hardop dat het om Dexia ging die fout zat. Ze stelde in het algemeen welke punten van misleiding bij onderzoek zijn aangetroffen. Als de rechtbank de mening van de financieel toezichthouder niet volgt, had deze moeten motiveren waarom niet. Die motivering ontbreekt volledig.'

- Waarom misleiding als verwijt? Heeft Dexia niet vooral gefaald bij de invulling van de zorgplicht?
-'Bij zorgplicht gaat het om een individuele toets. We kunnen dit op zich sterke verwijt niet inbrengen in de collectieve procedure.'

- Hoe procederen jullie verder?
-`We blijven ons focussen op die ene advertentie uit 2000 voor de Winstverdriedubbelaar. Er is veel af te dingen op het oordeel van de rechter. We blijven erbij dat er op meer dan tien punten sprake is van misleiding. Dat willen we graag bij een hogere rechter toetsen. Verder houden we andere jurisprudentie in de gaten, zoals het verrassende tus¬senoordeel dat de Winstverdriedub¬belaar een vorm van kredietverle¬ning is en onder een andere wet valt. Dat kan grote gevolgen hebben. Belangrijk is ook het vonnis in de Eegalease-zaak eind deze maand. Tienduizenden contracten kunnen worden vernietigd omdat hun partner niet meetekende.'

- Deze week werd bekend dat Dexia stopt in Nederland met beleg¬gingsproducten voor particulieren. Hebben jullie Dexia kapotgemaakt?
-`Nee zeker niet. Ook de AFM en Oosting vinden aandelenlease een probleem. We hebben wel met Dexia te doen. Zij zijn niet de boos¬doener. Ze hebben het probleem gekocht van Aegon. Anderzijds zou een verstandige bank het probleem oplossen. Nu lijken ze tot het eind door te willen procederen.'

Bron: Het Financieele Dagblad