Lease-klanten verwelkomen soepeler Dexia 10-08-2004
Geen invloed op procedures

VAN ONZE REDACTEUR
AMSTERDAM - De Stichting Leaseverlies reageert posi¬tief op de soepeler houding die Dexia Bank Nederland aanneemt ten opzichte van leasebeleggers met betalingsproblemen.

Stichting Leaseverlies reageert op de uitspraken gisteren in deze krant van Dexia Bank-bestuurs¬voorzitter Dirk Bruneel en Ben Asscher, voorzitter van de commis¬sie die beoordeelt welke probleem¬gevallen in aanmerking komen voor een op maat gesneden betaal¬regeling.

Bruneel en Asscher lieten weten dat de criteria voor deze regeling worden versoepeld. Door meer bekendheid te geven aan de `hard¬heidsclausule' en deze voor meer mensen open te stellen, wil Dexia naar eigen zeggen het sociale karakter van de regeling vergroten.

`Het is goed dat ze dat willen doen', aldus de Leaseverlies¬woordvoerder. `Het heeft echter geen invloed op onze houding in de lopende procedures. We gaan nog steeds naar het hof.'

De Stichting Leaseverlies verte¬genwoordigt 92.000 beleggers in een collectieve rechtszaak tegen Dexia. De stichting beweert dat Dexia-dochter Legio Lease beleg¬gers heeft misleid bij het aan de man brengen van de leaseproducten. De advertenties waarmee de `Winstverdriedubbelaar' en andere beleggingsproducten aan de man werden gebracht, zouden de risi¬co's van beleggen met geleend geld onvoldoende onder de aandacht hebben gebracht.

De Amsterdamse rechtbank wees deze vordering onlangs af en afgelopen week stelde de Stichting Leaseverlies bij het gerechtshof hoger beroep in tegen deze uitspraak. Dat een kleine categorie leasebeleggers nu coulanter wordt behandeld door Dexia is voor de stichting geen reden haar houding te herzien. `Iedereen is misleid. Niet alleen de zwakkere groepen', aldus de woordvoerder.

Wel is het zo dat de groep beleggers die profiteert van de coulantere houding van Dexia deels bestaat uit beleggers die zich zouden kun¬nen beroepen op het tekortschieten door Dexia in zijn zorgplicht. In een aantal individuele gevallen hebben rechters bepaald dat Dexia de klant schadeloos moet stellen omdat de bank zich bij het aangaan van de lease-overeenkomst onvoldoende over de draagkracht en de kennis van de klant had geïnformeerd. Mogelijk beroepen, minder beleggers zich op het zorgplichtargument nu Dexia een gunstiger regeling biedt.

Bron: Het Financieele Dagblad