RECHTBANK LEGT RODE LOPER UIT VOOR ONTBINDING LEASECONTRACT 26-08-2004
Vergeten partner breekijzer in leasegevecht tegen Dexia

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, donderdag
De rechtbank in Amsterdam krioelt straks van partners van leasegedupeerden. Gisteren besliste de rechter namelijk dat Dexia aandelenleasecontracten ook had moeten laten ondertekenen door de partner. Mist die handtekening, dan is het contract nietig, een vurige wens van veel gedupeerden. De eisers in de zaak, de Consumentenbond en stichting Eegalease - 16.500 'leasepartners' -zijn „uiterst tevreden". Een nietigverklaring voor alle contracten gaf de rechter niet, zodat partners Dexia nog wel zelf moeten dagvaarden. „Je hoeft echter alleen aan te tonen dat je handtekening op het contract ontbreekt."

De rechter stelde aandelenlease - beleggen met geleend geld - gisteren gelijk aan koop op afbetaling. Daarbij is wettelijk gezien ook de handtekening van de partner vereist. Dit om te voorkomen dat iemand zijn huishouden op eigen houtje in financiële problemen brengt. Omdat de handtekening van de partner op de leasecontracten van Dexia ontbreekt, is dat een reden voor ontbinding. En wel met terugwerkende kracht. Gisteren kregen vier partners van Dexia-klanten - drie van hen waren, 'meegelift' op de collectieve zaak die de Consumentenbond en Eegalease hadden aangespannen - al te horen dat het contract van hun wederhelft ontbonden was. Zij krijgen hun inleg van Dexia terug.

Rob Goedhart, beleidsmedewerker van de Consumentenbond, vindt het wel jammer dat de rechter niet tot collectieve, vernietiging van contracten is overgegaan, maar „op basis van deze uitspraak kunnen alle partners die bij Eegalease zijn aangesloten, om ontbinding vragen. Dat is nu bijna een kwestie van een rechterlijke handtekening in Amsterdam vragen. De mening van de rechter zal immers niet veranderen."

Het Amsterdamse vonnis is daarmee een forse tegenslag voor Dexia. Het biedt gedupeerden een welkome mogelijkheid om onder hun aandelenleasecontract uit te komen. Veel contracten staan door de formule van beleggen met geleend geld op verlies en zadelen de leasedeelnemer op met een restschuld. Nietigverklaring van het contract betekent niet alleen het verdwijnen van die schuld, maar dwingt Dexia ook tot terugbetaling van de inleg (eigenlijk de rente op de lening).

De reactie van Dexia „de bank gaat in beroep" - is gezien wat er op het spel staat niet verrassend. De grootste aanbieder van aandelenleaseproducten heeft naar eigen zeggen 196.000 leaseklanten met een totale schuld van € 2,8 miljard (tegenover beleggingen met een waardevan €1,9 miljard). Minder dan de helft van die klanten heeft in ruil voor een versoepelde regeling, het Dexia Aanbod, afgezien van juridische stappen. Met vooruitziende blik heeft Dexia die overeenkomst wél door de partner laten bekrachtigen.

De andere Dexia-klanten, ruim 100.000, plus alle beleggers die bij een andere partij een aandelenleasecontract hebben lopen, kunnen nu via hun partner (via registratie of huwelijk) de inleg terugkrijgen. Het gaat om contracten die tussen januari 2000 en mei 2002 zijn opgesteld, waarbij de partner niet heeft ondertekend. De partner kan de overeenkomst tot drie jaar na de 'ontdekking' ervan laten vernietigen.

Een woordvoerder van Dexia Bank waarschuwt tegen de juichstemming bij de Consumentenbond en Eegalease. „De rechter heeft bepaald dat contracten individueel behandeld moeten worden. En bedenk wel dat eerder drie andere rechtbanken hebben geoordeeld dat aandelenlease géén koop op afbetaling is."

Het zal daarmee druk worden bij de Amsterdamse rechtbank, zo bevestigt Jurjen Lemstra, raadsman van Eegalease. Aangezien Dexia Bank in Amsterdam is gevestigd, staat het iedereen vrij om daar een zaak te starten. „Een A4-tje met bijlage van een kopie van het contract is voldoende", aldus Lemstra. Om de stroom gedupeerden te kanaliseren, overweegt Eegalease van de 16.500 leden een volmacht te vragen om de contracten in één juridische actie in Amsterdam te laten ontbinden.

Zo makkelijk gaat Dexia het niet maken. Als het aan de bank ligt, worden het geen 15.000 hamerstukken. Volgens de woordvoerder is er namelijk nog volop ruimte voor discussie. „Was er tijdens de ondertekening van het contract wel een partner en wist die echt niets?" De bank neemt de enorme vertraging in het justitiële apparaat - gisteren duurde alleen het uitspreken van één vonnis al een kwartier - voor lief. „Dexia heeft het recht zich in die zaken te verdedigen. Bovendien worden het allemaal beroepszaken. Waarschijnlijk tot aan de Hoge Raad."

Bron: De Telegraaf