Dexia staakt verzet tegen AFM-boetes 05-10-2004
Bank legt zich neer bij lease-straf

VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - Dexia trekt het hoger beroep in tegen boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bank kreeg de boetes wegens zes overtredingen bij de verkoop van aandelenlease-producten.
Dit meldt de woordvoerder van Dexia desgevraagd. Aanvankelijk had Dexia wel beroep ingesteld tegen de AFM-boetes. Maar dat was om formele redenen, zegt de bank nu. `De publicitaire schade is met de publicatie door de AFM van de boetes al geleden. Een succesvol hoger beroep zou daar nauwelijks iets aan veranderen', aldus Dexia.
`Het enige belang bij een hoger beroep zou dus het voorkomen van de betaling van de boetes zelf zijn, maar het financiële belang daarbij is - afgezet tegen het totaal van de affaire - verwaarloosbaar', motiveert de woordvoerder.
Op 22 juli maakte de AFM in een advertentie bekend Dexia een halfjaar eerder te hebben beboet voor € 54.450. Dexia reageerde in juli nog woedend op de publiekelijke berisping door de toezichthouder. Procederende afnemers van leaseproducten lieten verheugd weten de AFM-straf als een ruggesteun te benutten in hun schadeclaims tegen Dexia.
Bij nader inzien blijkt Dexia niet langer onder de indruk van de AFM-boetes of hun openbaarmaking. Slechts één van de zes boetes heeft betrekking op een overtreding voor Dexia zich verantwoordelijk voor acht, namelijk de 'misleidende' en `inhoudelijk onjuiste' brochures van de producten Winstverdriedubbelaar en Koersextra. Hier bestraft de AFM `slechts twee details' uit de brochures, meent Dexia.
De andere beboete gedragingen van Dexia Bank Nederland 'bestonden ook al toen de bank nog eigendom was van Aegon', benadrukt de woordvoerder. Het gaat daarbij om foutieve afrekenkoersen bij klantenorders, `cold calling', ondeugdelijke contracten en mankementen in de administratie organisatie en interne controle van de bank.
Door verjaringstermijnen kon de AFM bij de leaseproducten niet verder terug kijken dan 9 december 2000. Toen was Dexia net eigenaar van dit nu omstreden leasebedrijf. Het kocht dit augustus 2000 van Aegon. Dexia `verwondert zich' over het verschil in optreden van de AFM ten opzichte van Dexia en Aegon. Dexia claimt schade doordat Aegon bij de verkoop cruciale informatie over het leasebedrijf achter zou hebben gehouden.
www.fd.nl/legio

Bron: Het Financieele Dagblad