Dexia moet leasebelegger vergaand compenseren 28-01-2005
GERBEN VAN DER MAREL
AMSTERDAM -Beleggers met effectenleasecontracten hebben gisteren een steun in de rug gekregen van een belangrijke instantie.
De Commissie van Beroep van het Dutch Securities Instituut (DSI) heeft in een zaak van een individuele beleggers beslist dat de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit een aandelenleaseovereenkomst vervallen, omdat niet is voldaan aan de zorgplicht.
Het gaat om Dexia, de belangrijkste aanbieder van leaseproducten waarmee belegt kan worden met geleend geld. Ook de cliëntenremisier waarmee Dexia zaken deed is volgens de beroepsinstantie onvoldoende zorgvuldig geweest jegens de belegger. De uitspraak kan van groot belang zijn voor de circa 100.000 leasebeleggers.
Door deze in hoger beroep gegeven beslissing vervalt de leenschuld van de belegger aan de effecteninstelling en dient de effecteninstelling de inleg deels te restitueren. Voor een deel omdat de instelling op de terug te betalen inleg het percentage in mindering mag brengen waarmee de AEX-index is gedaald gedurende de looptijd van de effectenleaseovereenkomst. De
Beroepscommissie is tot deze laatste beslissing gekomen omdat de door de belegger geleden schade mede aan hem zelf kan worden toegerekend. De belegger heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's verbonden aan de effectenleaseovereenkomst.
Deze uitspraak in hoger beroep betreft één van de voorbeelduitspraken van de Klachtencommissie DSI van 4 februari 2004. De commissie probeert door het doen van voorbeeldzaken duizenden klachtdossiers weg te werken.
Als het gaat om de naleving van de zorgplicht komt de Beroepscommissie tot een zelfde oordeel als de Klachtencommissie. De Beroepsinstantie gaat echter verder met de schadevergoeding. De belegger hoeft de hele restschuld niet terug te betalen. Dexia moet bovendien de inleg deels terugbetalen.
Dexia heeft niet geïnformeerd naar de financiële positie van de belegger. Ook is geen cliëntenprofiel. Evenmin is gebleken dat Dexia onderzocht heeft of de belegger zich bewust was van de risico's van het beleggen met geleend geld. Volgens de Beroepscommissie heeft Dexia onrechtmatig jegens de belegger gehandeld.

Bron: Het Financieele Dagblad