Hoe moet ik omgaan met deurwaarders, aanmaningen, en incassoprocedures? 27-06-2003
De Stichting heeft vernomen dat Dexia aanmaningen, deurwaarders en incassoprocedures inzet indien een leasebelegger niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of wel tijdens een nog lopend contract of wel na beëindiging van het contract waarbij een restschuld overblijft. De Stichting had liever gezien dat Dexia de uitkomst van de thans lopende procedure zou hebben afgewacht.

Of Dexia incassoprocedures en dergelijke wil starten is een keuze van Dexia zelf. De Stichting staat daar buiten en heeft er helemaal geen invloed op. Om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft de Stichting altijd geadviseerd – en doet dat overigens nog steeds – om de betalingen aan Dexia “onder protest” voort te zetten. U kunt dit doen door bij de overschrijving van de betalingen aan Dexia in het vakje “mededelingen” de woorden “onder protest” op te schrijven. Indien uw betalingen via automatische incasso worden geïncasseerd, kunt u dit in een aangetekende brief (met behoud van een kopie) aan Dexia duidelijk maken. De vermelding dat u onder protest betaalt is van belang omdat zo duidelijk gemaakt wordt dat u niet stilzwijgend met de betalingen instemt. Hetzelfde geldt voor het voldoen van een restschuld na beëindiging van het contract. Wij raden u ten zeerste aan ook dit “onder protest” te doen.

Als u de betalingen écht niet meer op kunt brengen of in geval van een afgelopen contract niet in staat bent de restschuld af te lossen, adviseert de Stichting u contact op te nemen met Dexia om te proberen met Dexia tot een regeling te komen. Let op: u kunt dan in beginsel later geen beroep meer doen op een uitspraak in de collectieve actie van de Stichting! Als u hiervoor kiest zult u dit bovendien zelf moeten doen, aan de hand van een ingewonnen advies (bijvoorbeeld van een advocaat). De Stichting kan u daar helaas niet bij helpen. U kunt hierbij het beste contact opnemen met een advocaat in de buurt. Indien u een laag inkomen en weinig tot geen vermogen heeft, komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Hierbij zijn uw advocaatkosten beperkt tot een eenmalige bijdrage van maximaal € 551,--. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op www.rvr.org onder 'infobalie'. Meer informatie kunt u ook krijgen bij de Internet pagina van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

Indien u op enig moment ophoudt met betalen zal Dexia u allereerst een aanmaning moeten sturen. Daarna zal zij een deurwaarder of een incassobureau kunnen sturen om u nogmaals op uw betalingsverplichtingen te wijzen, en uiteindelijk zal Dexia kunnen over gaan tot het instellen van een incassoprocedure. Een incassoprocedure mag in beginsel na drie aanmaningen worden gestart.

Indien een incassoprocedure tegen u wordt gestart zult u voor de rechter worden gedaagd. De Stichting adviseert u na het ontvangen van de dagvaarding contact op te nemen met een advocaat bij u in de buurt voor advies. Helaas kunnen noch de advocaten van de Stichting, noch de Consumentenbond of de VEB u hierbij in uw specifieke geval helpen. In beginsel is het van belang dat u op de zitting verschijnt, tenzij uw advocaat u anders adviseert. Aangezien de incassoprocedure betrekking zal hebben op uw persoonlijke geval, is uw advocaat de aangewezen persoon voor al uw vragen.

LET OP! Laat u het aankomen op een procedure en doet de rechter definitief uitspraak over onderwerpen die ook in de collectieve actie spelen, dan kunt u later GEEN beroep meer doen op een uitspraak in de collectieve actie van de Stichting.

Als u de overeenkomst heeft vernietigd * op basis van het niet meeondertekenen van uw echtgenoot of geregistreerd partner, kunt u tijdens de behandeling van uw zaak de rechter verzoeken de zaak aan te houden en op te schorten tot een uitspraak in de zaak van de Stichting Eegalease tegen Dexia bekend is. Ook kunt u een verwijzing vragen naar de lopende procedure van de Rechtbank te Amsterdam. Daarbij moet u aangeven dat de procedure van de Stichting Eegalease wordt gevoerd voor de Rechtbank Amsterdam en daar bekend is onder rolnummer 2003/0523BSCH. De Stichting stelt zich op het standpunt dat pas na een uitspraak van de rechter in de procedure van de Stichting Eegalease definitief duidelijk zal worden of de weigering van Dexia om de vernietiging van de overeenkomsten te erkennen, gerechtvaardigd is.

Het is echter belangrijk dat u zich realiseert dat een rechter niet verplicht is dit verzoek in te willigen! Uw advocaat zal u hierover nader kunnen informeren.

Indien u de overeenkomst niet hebt vernietigd op grond van het niet meeondertekenen van uw echtgenoot of geregistreerd partner, kunt u aan de rechter vragen om uw zaak aan te houden, of een verwijzing vragen naar de lopende (collectieve) procedure van de Stichting Leaseverlies, eveneens bij de Rechtbank te Amsterdam, onder rolnummer 2003/0142. U dient er echter rekening mee te houden dat de kans dat de rechter met de aanhouding in zal stemmen geringer is dan bij een op grond van de gezinsbeschermende bepalingen vernietigde overeenkomst. De overeenkomst loopt immers in beginsel gewoon door en daarmee ook uw betalingsverplichtingen. Ook hierover zal uw advocaat u nader kunnen informeren.

* Als “u een overeenkomst vernietigt” houdt het in dat u heeft aangegeven dat u vindt dat het afsluiten van de effectenlease-overeenkomst met terugwerkende kracht moet worden terug gedraaid.