Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de CGA naar aanleiding van de uitspraken die de Klachtencommissie DSI heeft gedaan in de 10 modelzaken. 16-04-2004
De verwachting bestaat dat op een termijn van enkele weken nadere mededelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot deze gesprekken.

Door de Rechtbank Amsterdam is inmiddels bepaald dat er vooralsnog geen nadere schriftelijke stukken zullen kunnen worden gewisseld, maar dat er eind mei 2004 een zitting zal plaatsvinden, waarbij de Rechtbank de procedure mondeling wil behandelen.