Voortgang activiteiten Leaseverlies. 07-06-2004
Voortgang activiteiten Leaseverlies:
• zitting rechtzaak 25 mei 2004
• verwachting: vonnis 7 juli 2004
• gesprekken met Commissie Oosting

Via dit bericht informeren wij u over de inspanningen van de Stichting Leaseverlies in de afgelopen periode.

Op 25 mei jl. heeft de zitting plaatsgevonden in het kader van de procedure van de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond tegen Dexia. Tijdens deze zitting heeft onze advocaat, Mr Schonewille, de argumenten van de eisende partijen en met name de misleiding toegelicht. Het verweer van Dexia – onder meer dat de belangen van houders van verschillende leaseproducten zich niet voor bundeling lenen – richtte zich met name op de vraag of Leaseverlies en Consumentenbond wel ontvankelijk zijn in hun vorderingen.. Na afloop van de comparitie hebben Leaseverlies en Consumentenbond de Rechtbank gevraagd meteen vonnis te wijzen en aangegeven in dit stadium af te zien van het nemen van nieuwe schriftelijke conclusies. De Rechtbank Amsterdam heeft aangegeven dat zij in beginsel op 7 juli a.s. vonnis zal wijzen. Er moet overigens rekening mee worden gehouden dat dit geen definitief vonnis zal zijn, maar een tussenvonnis.

Inmiddels gaan de gesprekken met de commissie geschillen aandelenlease (hierna Commissie Oosting) door. Op vrijdag 28 mei jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Leaseverlies, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters enerzijds en de Commissie Oosting anderzijds. De gesprekken hebben tot doel te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om tot een generieke regeling te komen voor de problematiek van aandelenlease. Naar verwachting zullen in dit kader op korte termijn voorstellen worden besproken. In dit verband wijzen wij naar de brief [link] van Minister van Financiën Zalm aan de Tweede Kamer van 26 mei 2004.

Leaseverlies, Consumentenbond en VEB vragen er begrip voor dat – in het belang van de zaak – op dit moment geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan over de gesprekken met de Commissie Oosting.

Stichting Leaseverlies