Inzake: Overwaarde effekt en depotlease 26-04-2005
In de pers zijn berichten verschenen omtrent een mogelijk aanbod van Dexia aan aangeslotenen bij de Stichting Leaseleed.

Alhoewel de Stichting Leaseverlies niet is betrokken bij de besprekingen tussen Dexia en de Stichting Leaseleed, adviseert de Stichting Leaseverlies aangeslotenen die een OVERWAARDE EFFECT aandelenleasecontract hebben in combinatie met een zogenaamde depotconstructie, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Dexia.

Dexia kan u dan informeren omtrent het aanbod en of dat aanbod ook aan U zal worden gedaan.

De stichting Leaseverlies kan in deze zaken geen op uw eigen situatie toegesneden individueel advies geven, noch bemiddelen hierin.

U dient uiteraard zelf de beslissing te nemen of u op dit aanbod wilt ingaan.