SCHIKKING STICHTINGEN EN DEXIA NU DEFINITIEF 23-06-2005
Overgrote meerderheid aangesloten effectenlease-contracten achter akkoord

Persbericht

Den Haag, donderdag 23 juni 2005 – Het akkoord op hoofdlijnen dat op 28 april jongstleden na bemiddeling door de heer W. Duisenberg is gesloten tussen de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) is door een overgrote meerderheid van de aangeslotenen bij de Stichtingen positief beoordeeld. De schikking is hiermee definitief tot stand gekomen. De stichtingen beëindigen hun collectieve acties tegen Dexia.

De regeling is vanaf 20 mei jongstleden via een schriftelijke peiling aan de aangeslotenen bij de Stichtingen voorgehouden. In totaal zijn er 115.545 stemkaarten verstuurd met het verzoek de mening over de regeling voor 20 juni jongstleden kenbaar te maken. Van de 73.080 respondenten van de Stichting Leaseverlies heeft 81,65 % positief geantwoord, van de 17.655 respondenten van de Stichting Eegalease was dat 77,72 %. Omdat bij beide Stichtingen een meerderheid van de respondenten ‘Ja’ heeft gezegd tegen de regeling, wordt deze definitief tot stand gebracht.

Voor na 1 oktober 2005 nog lopende overeenkomsten zal Dexia contact met haar cliënten opnemen, zodra hun overeenkomst op de eventuele minimum looptijd komt of wanneer overeenkomsten aan het einde van de contractuele looptijd komen. Voor cliënten van wie de contracten nog voor 1 oktober 2005 aflopen of afgelopen zijn, geldt dat zij zich kunnen aanmelden via de website van Dexia (www.dexialease.nl).

Mr Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de Stichtingen: “Wij zijn zeer verheugd dat onze aangesloten contractanten zich zo massaal achter het onderhandelingsresultaat hebben geschaard. Dit getuigt van een grote en breed gedragen bereidheid nu een definitieve streep te zetten onder deze affaire die zich al langer dan 3 jaar voortsleept. Nu kunnen de mensen deze bladzijde echt omslaan. En dat werd tijd.”

De stichtingen blijven bestaan om toezicht te houden op de correcte naleving van het schikkingsvoorstel door Dexia. De aangeslotenen worden per brief geïnformeerd over de uitwerking van de schikking.

Met Dexia is afgesproken dat cliënten met niet betaalde maandtermijnen of restschuld bij Dexia nog een laatste mogelijkheid krijgen om van deze Regeling gebruik te maken. Dexia scheldt dan eventuele rente- en incassokosten kwijt.