Persbericht in het kader van Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) 18-11-2005
DEXIA BANK NEDERLAND, STICHTING LEASEVERLIES,
STICHTING EEGALEASE, CONSUMENTENBOND, VEB

PERSBERICHT

18 november 2005

In het kader van Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM)

Dexia en belangenorganisaties verzoeken Hof
om Duisenberg-Regeling verbindend te verklaren

AMSTERDAM/DEN HAAG - Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) en de stichting Leaseverlies, de stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters dienen vandaag een verzoekschrift in bij het gerechtshof te Amsterdam. Daarmee verzoeken Dexia en de belangenorganisaties het Hof om de Duisenberg-Regeling verbindend te verklaren op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Indien het Hof vervolgens van oordeel is dat de Duisenberg-Regeling een redelijke en billijke oplossing biedt aan een voldoende aantal mensen, volgt verbindendverklaring.

Indien het gerechtshof Amsterdam de Duisenberg-Regeling verbindend verklaart, heeft iedere cliënt van Dexia met effectenleaseproducten die in aanmerking komt voor een vergoeding hier ook recht op en is er in beginsel ook aan gebonden. Iedere cliënt die niet aan de Duisenberg-Regeling gebonden wil zijn, kan dat kenbaar maken door middel van een schriftelijke mededeling (de zogenaamde opt-out verklaring). Deze opt-out verklaring kan worden gedaan nadat het gerechtshof besloten heeft de Duisenberg-Regeling verbindend te verklaren en dit is aangekondigd in door het Hof aangewezen kranten. De opt-out periode zal tenminste drie maanden duren. De lopende rechtszaken worden geschorst gedurende de behandeling van het verzoekschrift.

Inmiddels hebben meer dan 75.000 mensen uit eigen beweging aangegeven dat zij gebruik zouden willen maken van de Duisenberg-Regeling. Om de uitvoering van de Duisenberg-Regeling in goede banen te leiden, wordt een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld, tot wie cliënten van Dexia zich kunnen wenden als zij van oordeel zijn dat de Duisenberg-Regeling onjuist zou zijn toegepast.

Het verzoekschrift ligt ter inzage bij de griffie van het gerechtshof in Amsterdam en is ook te vinden op www.dexialease.nl, www.eegalease.nl en www.leaseverlies.nl.

De behandeling van het verzoek zal plaatsvinden op een door het gerechtshof nader te bepalen datum. Verweerschriften kunnen uiterlijk tot een nader door het Hof te bepalen dag voor de terechtzitting worden ingediend.chronologisch overzicht gebeurtenissen
DATUMGEBEURTENIS
18 november 2005Indiening verzoekschrift bij Hof Amsterdam
te bepalen door HofOproeping van cliënten die onder de Duisenberg-Regeling vallen
te bepalen door HofUiterste datum voor indienen van een verweerschrift
te bepalen door HofTerechtzitting bij het Hof voor de behandeling van het verzoek
te bepalen door HofBeslissing Hof
te bepalen door HofAanvang opt-out periode
te bepalen door HofEinde opt-out periode (ten minste drie maanden na aanvang)