Belangrijke mededeling betreffende de 'Duisenberg-Regeling' 05-07-2005
Den Haag, 5 juli 2005
Overgrote meerderheid steunt schikkingsvoorstel

De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters zijn verheugd dat een overgrote meerderheid van de aangeslotenen bij de Stichtingen vóór het schikkingsvoorstel hebben gestemd dat onder leiding van de heer Duisenberg tot stand is gekomen.

Van de 73.080 respondenten van de Stichting Leaseverlies heeft 82% vóór gestemd, van de 17.655 respondenten van de Stichting Eegalease was dat 78 %. Omdat bij beide Stichtingen een meerderheid van de respondenten "Ja" heeft gezegd tegen de regeling, wordt deze definitief.

De telling van de stemmen is gebeurd onder toezicht van een notaris. De akte met betrekking tot de uitslag van de peiling treft u hieronder aan:
Akte telling St. Leaseverlies - Akte telling St. Eegalease.

De officiële documenten van de schikking staan nu op de website. De Hoofdovereenkomst met Dexia en de Bepalingen van de vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling kunt u hier vinden:
- Hoofdovereenkomst met Dexia
- Bepalingen van de vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling.