Verruiming van Duisenbergregeling op aandringen van stichtingen Leaseverlies en Eegalease, Consumentenbond en VEB 10-05-2006
Den Haag, 10 mei 2006 – Op aandringen van de stichting Leaseverlies, stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters verruimt Dexia Bank Nederland de mogelijkheden voor aandelenleasebeleggers om gebruik te maken van de Duisenbergregeling. Deze verruiming heeft gevolgen voor de ongeveer 70.000 mensen met een nog lopend aandelenleasecontract dat met een restschuld kan eindigen. Zij worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om deze voortijdig te beëindigen, zonder het recht op vergoeding van (een deel van) de restschuld te verliezen. Voorheen hield voortijdige beëindiging van het contract in dat men niet van de Duisenbergregeling gebruik kon maken.

Na de bekrachtiging door het overgrote deel van de achterban van de stichtingen van het in april 2005 bereikte Duisenberg-akkoord, is het bestuur van de stichtingen in voortdurend contact gebleven met deze achterban. Hieruit bleek dat er behoefte bestond aan een aanvullende regeling voor de aandelenlease-overeenkomsten die contractueel niet tussentijds beëindigd konden worden. Daarop hebben de stichting Leaseverlies, stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters bij Dexia gepleit voor een oplossing. Deze oplossing is nu bereikt door de verruiming, die met terugwerkende kracht tot 1 mei 2005 geldt, ook voor mensen die in 2003 het Dexia Aanbod hebben geaccepteerd.

Jurjen Lemstra, secretaris van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease: “Na het schrappen van een BKR-notering voor aandelenleasebeleggers is dit wederom een goede aanvulling op de Duisenbergregeling. Door deze verruiming kunnen nu alle aandelenleasebeleggers definitief het boek sluiten, ook degenen die eigenlijk nog jarenlang aan hun contract gebonden zouden zijn”.


Voor meer informatie kan men kijken op www.leaseverlies.nl, www.eegalease.nl, www.dexialease.nl.