Onderzoek AFM belangrijke steun in de rug voor gedupeerden aandelenlease 27-10-2003
Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, Consumentenbond en VEB:
Onderzoek AFM belangrijke steun in de rug voor gedupeerden aandelenlease

Den Haag, maandag 27 oktober 2003 – Het AFM rapport ‘Aandelenlease’ dat vandaag door de Minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd, betekent een belangrijke steun in de rug voor alle gedupeerden van dit soort constructies.

Dat is het standpunt van de stichtingen Leaseverlies en Eegalease alsmede de Consumentenbond en de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), die opkomen voor de belangen van gedupeerde effectenleasecontractanten en gedupeerde echtgenoten dan wel geregistreerde partners van effectenleasecontractanten.

De steun in de rug geldt zowel voor de individuele zaken die bij het Dutch Securities Institute (DSI) aanhangig zijn gemaakt als voor de collectieve rechtszaak van de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond (gesteund door de VEB) tegen Dexia.

Misleidend
De AFM stelt immers vast dat reclame-uitingen in voorkomende gevallen onvoldoende transparant en zelfs misleidend waren. Dat is precies wat de Stichting Leaseverlies in de rechtszaak tegen Dexia (een zogenaamde “verklaring voor recht procedure”) betoogt.

Verder stelt de AFM vast dat bepaalde producten niet bij de persoonlijke omstandigheden van klanten pasten. Dat is het kernpunt dat in individuele DSI-zaken aan de orde is. Dit laatste aspect is tevens van groot belang voor de zogenaamde prototypen en de werkzaamheden van de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA; ook wel de Commissie Oosting).

Belangrijk nieuw aandachtspunt voor de Stichtingen is dat de CGA vertrouwelijk inzage moet kunnen krijgen in het vertrouwelijk deel van het rapport. Dexia kent immers de volledige ongeclausuleerde inhoud van het rapport wél. De Commissie Oosting moet tenminste over dezelfde informatie kunnen beschikken. Het openbaar gemaakte rapport is slechts een beperkte versie van het totale rapport. Waarschijnlijk zijn grote delen niet openbaar gemaakt.

Klik hier voor het persbericht van het Ministerie van Financiën.